لیست بهترین هدیه برای مردان 🧐

لیست بهترین هدیه ها برای مردان

بهترین هدیه برای عشقم مرد

بهترین هدیه برای مرد متولد بهمن

بهترین هدیه برای مرد متولد آبان

لیست بهترین هدیه ها برای مردان

کادو مقرون به صرفه

بهترین کادو برای مرد فروردینی

بهترین هدیه برای مردان در روز تولدشان

بهترین هدیه برای مرد متولد فروردین

بهترین کادو برای مرد متولد اسفند

بهترین کادو مردانه چیست

 • هدیه مرد
 • لیست هدیه برای آقایان
 • بهترین هدیه واسه مرد
 • بهترین کادو برای مرد بهمنی
 • بهترين هديه براي مردان
 • بهترین کادو برای مردان
 • بهترین هدیه مردانه
 • بهترین کادو برای آقایان
 • کادو روز مرد برای عشقم
 • کادو برا مرد
 • هدیه برای تولد مرد چی خوبه
 • بهترین هدیه برای مرد
 • بهترین کادو برای مرد
 • بهترین کادو برای روز پدر
 • لیست کادو برای مرد
 • کادو تولد مردانه
 • بهترین هدیه تولد
 • خرید هدیه خاص
 • لیست هدیه برای مردان
 • بهترین هدیه برای تولد
 • هدیه تولد برای آقایان
 • بهترین کادوی تولد
 • بهترین هدیه تولد برای مرد
 • بهترين كادو براي مرد
 • بهترین کادو برای پدر
 • بهترین کادو
 • بهترین هدیه برای آقایان
 • بهترین کادو برای تولد مرد
 • بهترین کادو برای تولد پدر
 • بهترین یادگاری
 • برای مردان
 • بهترین هدایا برای مردان
 • لیست کادوی مردانه
 • بهترین هدیه برای مردان
 • بهترین هدیه برای تولد پدر
 • بهترین تحفه برای یک مرد
 • هدیه معنوی برای مرد
 • انواع کادو برای مرد
 • بهترین هدیه روز مرد
 • هدیه خاص برای آقایان
 • بهترین کادو برای روز مرد
 • بهترین کادوی روز مرد
 • خاص ترین هدیه برای مرد
 • هدیه برای مرد
 • برای مرد چه هدیه ای بگیریم
 • تولد برای مرد
 • هدیه تولد برای اقایون
 • بهترین تحفه
 • بهترین کادو برا مرد
 • بهترین کادو برای تولد
 • هدیه ماندگار برای مرد
 • بهترین هدیه
 • کادوی روز تولد مرد
 • کادو تولد برای مرد
 • یه کادو خاص برا اقایون
 • بهترین هدیه ها برای مردان
 • بهترین هدیه برای اقایون
 • کادو تولد برای آقایان
 • کادو برای مرد
 • بهترین کادو برای مردان چیست
 • لیست کادوهای مردانه
 • بهترین کادوی دنیا
 • بهترین هدیه برای اقایان
 • بهترین کادو روز تولد مرد
 • بهترین کادو برای عشقم مرد
 • هدیه برای آقایان
 • بهترین هدیه برای زن متولد بهمن
 • کادو برای آقایان
 • بهترین هدیه به مرد
 • کادوی تولد مردانه
 • بهترین کادو برای مرد چیست
 • کادو تولد مردانه خاص
 • بهترین هدیه برای مردها
 • بهترین هدیه برای آقایان چیست
 • بهترین کادوی تولد برای مرد
 • یه هدیه خاص برای مرد
 • بهترین کادو برای آقایون
 • کادو یادگاری برای مرد
 • بهترین هدیه برای
 • بهترین کادو برای مردها
 • کادو گران قیمت برای مرد
 • بهترین هدیه برای مرد متولد دی ماه
 • هدیه رسمی مردانه
 • هدیه تولد برای اقایان
 • بهترین هدیه برای پدر
 • بهترین هدیه برای یک مرد
 • بهترین کادو برای روز پسر
 • بهترین کادو مرد
 • خاص ترین کادو برای مرد
 • کادوی ماندگار برای مرد
 • کادو برای مردان
 • هدیه رسمی برای آقایان
 • پیشنهاد کادو برای آقایان
 • هدیه مردانه ولنتاین
 • کادو تولد مردونه
 • ولنتاین لیست بهترین هدیه ها برای مردان
 • بهترین کادوی روز پدر
 • بهترین هدیه ها
 • بهترین کادوهای تولد
 • کادو رسمی برای اقایان
 • بهترین کادو روز مرد
 • خرید کادو برای آقایان
 • هدیه مردانه خاص
 • هدیه مردانه
 • هدیه ولنتاین مردانه
 • کادوهای خاص مردانه
 • کادو برای روز تولد مرد
 • بهترین کادو برای
 • بهترین هدیه برای مردان در روز ولنتاین
 • بهترین کادو تولد برای پدر
 • بهترین‌کادو
 • بهترین هدیه برای تولد مرد
 • بهترین کادو برای مرد متولد آذر
 • کادو برای مرد چی خوبه
 • هدیه مناسب برای آقایان
 • کادو مردانه خاص
 • هديه تولد براي آقايان
 • هدیه تولد خاص مردانه
 • کادو روز تولد مرد
 • کادوهای مردانه خاص
 • کادو تولد واسه مرد
 • هدیه مناسب برای تولد آقایان
 • هدیه برا مرد
 • بهترین کادو واسه مرد
 • کادو برای
 • آقایان کادو برای عشقم چی بخرم
 • هدیه برای مردان
 • تو بهترین هدیه خدایی
 • هدیه های خاص مردانه
 • هدیه تولد مردانه
 • هدیه خاص مردانه
 • کادو برای آقا
 • هدیه آقایان
 • کادو تولد خاص مردانه
 • کادوتولد مردانه
 • بهترین هدیه ولنتاین برای اقایان
 • کادو تولد برای آقایون
 • بهترین کادو برای آقایان چیست؟
 • کادوی معنوی برای مرد
 • چه کادویی پسرا رو خوشحال میکنه
 • بهترین کادوی تولد برای پدر
 • بهترین کادو برای یک مرد
 • هدیه به مرد
 • کادو مناسب مرد
 • کادو مرد
 • کادو برای آقایان چی بخریم
 • کادو برای مردان چی بخریم
 • هدفون بی سیم راک رز مدل opera iii
 • کادو خاص مردانه
 • ایده هدیه ولنتاین مردانه
 • کادو ولنتاین برای آقایان
 • کادو پسرانه خاص
 • هدفون بلوتوثی
 • هدیه ولنتاین برای مرد
 • هدیه ولنتاین مرد
 • کادو خاص تولد مردانه
 • کادوی ولن برای مرد
 • بهترین کادوبرای مرد
 • کادو برای پسر ۲۰ ساله
 • بهترین کادوی روزمرد
 • خدیه
 • هدیه تولد واسه مرد
 • کادو واسه اقایون
 • کادو مردان
 • لیست کادو مردانه
 • کادوی یادگاری برای مرد
 • بهترین هدیه برای عشقم
 • کادوی تولد آقایان
 • کادو برای تولد آقایان
 • کادو تولد مردان
 • کادوی تولد برای اقایان
 • بهترین هدیه برای روز مرد
 • بهترین هدیه روزمرد
 • بهترین کادوهای روز مرد
 • كادو براي اقايون
 • کادو برا اقایان
 • بهترین کادوها برای مردان
 • لیست کادو برای مردان
 • لیست کادو های مردانه
 • لیست کادوهایی که میشه برای آقایان خرید
 • هدیه برای مردا
 • هدیه متفاوت برای آقایان
 • کادوهایی که مردان دوست دارند
 • راهنمای خرید هدیه
 • بهترین کادوهای مردانه
 • مناسب ترین کادو برای مرد
 • هدیه مناسب برای مردان
 • برای مرد کادو چی بگیریم
 • بهترین کادوی مردانه
 • سوغاتی برای مرد
 • کادوی مناسب برای مرد
 • بهترین کادو برای اقایون
 • چه هدیه ای برای آقایان مناسب است
 • چه هدیه هایی برای مردان مناسب است
 • کادوی مرد
 • هدیه به آقایان
 • هدیه واسه مرد
 • ایده هدیه برای آقایان
 • هديه براي مرد
 • هدیه خاص برای مرد
 • هدیه گران برای آقایان
 • لیست کادو برای آقایان
 • کادوی گران قیمت مردانه
 • بهترین کادو تولد برای آقایان
 • هدیه خوب برای مرد
 • بهترین کادو مردانه
 • بهترین کادو تولد برای مرد
 • کادو مناسب آقایان
 • هدیه مناسب اقایان
 • هدیه رمانتیک برای مرد
 • هدیه تولد آقایان
 • کادوی مناسب آقایان
 • بهترین کادو برای روز مرد چیست
 • کادوی متفاوت مردانه
 • کادویی برای مرد
 • کادوی مردانه خاص
 • کادوی خاص مردانه
 • اسکمی
 • هدایای مردانه
 • کادوی تولد مردانه خاص
 • هدیه برای اقایان
 • پیشنهاد کادو ولنتاین برای آقایان
 • هدیه تولد مردانه خاص
 • پیشنهاد هدیه تولد مردانه
 • بهترین هدیه برای مدیران
 • خرید هدیه برای آقایان
 • کادو برای مرد ولنتاین
 • کادو مردانه ولنتاین

لیست بهترین هدیه برای مردان موضوعی است که در این مقاله میخواهیم به آن بپردازیم و میخواهیم بگوییم که مردان به چه هدیه ای بیشتر علاقه دارند و خاص ترین کادو برای مردان چیست؟ و هدایایی را معرفی میکنیم که در عین کادو خاص بودن قیمت مقرون به صرفه ای نیز داشته باشد. پس اگر شما هم بدنبال هدیه خاص برای مردان هستید بهتون پیشنهاد میکنیم این مقاله را از دست ندهید چون قراره لیست بهترین هدیه ها برای مردان را معرفی کنیم.

آنچه در این مقاله میخوانید: پنهان

بهترین هدیه برای مردان چیست؟

هدیه گرفتن برای مردان هم میتونه آسون باشه و هم خیلی سخت کاملا بستگی به شخصی داری که میخواید براش کادو بگیرید ولی در کل این را از زبان نویسنده این مقاله که آقا هم هست تو انتخاب کادو میتونید معیار خوبی در نظر بگیرید ( چون مردا معمولا در طول زندگی کمترین کادو رو دریافت میکنند معمولا هرچی برایشان بخرید با کمال میل قبول میکنن و خوشحال می شوند.) اما در ادامه میخواهیم بصورت تخصصی و براساس شخصیت مردان کادوهایی که میتوانید هدیه دهید رو بررسی کنیم ولی در کل سخت نگیرید 

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: خرید ست هدیه مردانه

بهترین هدیه برای مرد خجالتی چیست؟

مرد خجالتی عمدتا تنهایی را در جمع بودن ترجیح می دهند و همیشه در دنیای خود هستند و از اینکه یک نفر به آنها توجه کند بسیار خوشحال می شوند و بهترین کادویی که میتوانید برای این اشخاص بگیرید هدیه ای است که آنها بتوانند در تنهایی خود از آن استفاده کنند. که در ادمه چند هدیه برای مرد خجالتی را باهم بررسی میکنیم:

هندزفری یکی از جذاب ترین هدیه برای مرد است اگر مرد شما هم خجالتی باشه که چه بهتر با خرید یه هندزفری میتوانید به او کمک کنید تا در تنهایی خود با استفاده از هندزفری از موزیک لذت ببرد.

اگر هندزفری دارد میتوانید یک هندزفری بهتری براش بخرید که هم باکیفیت تر باشه و هم جدیدتر از قبلی.
به شخصه بعنوان یک مرد هندزفری بی سیم بهترین گزینه اس به نظرم و من خودم خیلی خوشحال میشم اگر کسی برام بخره 😄 در ادامه لیست بهترین کادو برای مردان خجالتی رو پیشنهاد میکنیم که بسیار جوابه و باعث میشه کلی کیف کنند.

بهترین هدیه برای مرد متولد فروردین

متولدین ماه اول سال فعال و پرانرژی هستند. هدیه به دلیل هیجان و سرعت زیاد ، برای آنها از تزئین و بسته بندی آن مهمتر است. هدیه تولد به این افراد را فراموش نکنید در غیر این صورت ناراحت می شوید. 

وسایل پر زرق و برق و مجلل ، جواهرات ، گلها ، وسایل آشپزخانه و آشپزی ، همه چیز هیجان انگیز مانند بلیط های کنسرت ، تلفن های همراه ، لوازم آرایشی و سایر موارد. متولد فروردین می تواند خوشحال باشد.

بهترین هدیه برای مرد متولد آبان

او متولد نوامبر است و عاشق هدیه های متفاوت و مرموز است! فراموش نکنید که یک هدیه را برای یک متولد آبان ماه بسته بندی کنید و به او تحویل دهید. زیرا وقتی آن را باز می کنید ، به نظر می رسد یک معمای مرموز را حل می کنید. 

به عنوان مثال ، بازی های فکری یا تلسکوپ یا دوربین شکاری برای آنها جالب است. انتخاب هدیه برای متولدین آبان کار سختی نیست. زیرا متولدین آبان هم می توانند ساده و هم به دور از زرق و برق و مدرن باشند و جواهرات را دوست داشته باشند.

 این فقط به احساس آنها هر روز بستگی دارد. بنابراین می توانید همه چیز را با توجه به اطلاعات شخصی خود در مورد او آماده کنید.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: بهترین هدیه برای مردان در روز تولدشان

بهترین هدیه برای مرد متولد بهمن

متولدین باخمان افرادی اجتماعی ، مهربان و ماجراجو هستند. برای خرید هدیه تولد بهمن باید به موارد کاربردی و ضروری مانند کیف ، ساعت و وسایل الکترونیکی فکر کنید. 

افراد باخمان همچنین به هنر و موسیقی علاقه مند هستند ، بنابراین می توانید برای آنها یک ساز موسیقی ، بلیط کنسرت یا ثبت نام در یک کلاس هنری تهیه کنید. تجهیزات ورزشی ، لوازم آرایشی ، جواهرات ، بازیهای فکری و لباس نیز باخمن را خوشحال خواهد کرد.

بهترین کادو برای مرد

ما در ادامه برای شما لیست بهترین کادو برای مردان را آماده کرده ایم و با تحقیقی که از سایت های فروشگاهی کرده ایم کادو های زیر بهترین کادو برای مردان محسوب می شود که با خرید آن می توانیدآنها را خوشحال و سوپرایز کنید.
 
 

ست هدیه چرم زانکو کد 1719

ست هدیه چرم زانکو

(ست کادویی چرم زنکو کد 1719) ساخته شده از بهترین و با کیفیت ترین چرم طبیعی (گاوی) از چرم کاملا طبیعی. در بازار موجود است که بسیار محکم است به طوری که با دست خم نمی شود.

در نهایت جعبه چوبی خاص و بسیار زیبا با طرح و برند چرم زانکو وجود دارد که زیبایی خاصی به این ست زیبا بخشیده است و بهترین و بادوام ترین هدیه برای شما عزیزان می باشد.

مشاهده قیمت و خرید

ست هدیه آدین چرم کد DS61

ست هدیه آدین چرم

 

مشخصات

 • توضیحات جنس
  – ست هدیه با جعبه مقوایی لوکس و اقلام چرم طبیعی گاوی
 • جزئیات
  – ست هدیه مردانه آدین چرم کد DS61
 •  
  – مناسب برای آقایان جهت استفاده رسمی و روزمره
 •  
  – جعبه و کاور و لگوی اختصاصی آدین چرم
 •  
  – ابعاد ست : 20x30x5 سانتی متر
 •  
  – ست هدیه سه تکه تمام چرم طبیعی شامل :
 •  
  کیف پول کتی آدین چرم مدل DM6.1 ابعاد 19 x 10 سانتی متر
 •  
  کمربند آدین چرم مدل DM17 ابعاد 120 x 3 سانتی متر
 •  
  جاکلیدی آدین چرم مدل G1 ابعاد 5.5 سانتی متر
 • نگهداری
  – جهت تمیز شدن محصول از واکس معمولی یا بی رنگ استفاده شود.
 •  
  – حتما از تماس آب و نور خورشید (به مدت زیاد) با محصول خود داری نمایید.
 •  
  – به هیچ عنوان از مواد حاوی الکل بر روی محصول حتی برای لحظه ای استفاده نفرمایید.
 • کد کالای محصول
  DS61
 • کشور مبدا برند
  ایران
 • کشور تولید کننده
  ایران
مشاهده قیمت و خرید
 
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن مارسکی مدل MS-5022 5IN1
 
ست ماشین اصلاح موی صورت و بدن مارسکی
 

مشخصات

 • منبع انرژی
  کابل USB
 • مدت زمان شارژ سریع
  3 ساعت
 • وزن
  157 گرم
 • جنس تیغه
  استیل پیشرفته
 • اقلام همراه
  -سری بزرگ جهت اصلاح موی سر
 •  
  -سری اصلاح صورت
 •  
  -سری موزن بینی
 •  
  -سری موزن موی زائد بدن
 •  
  -سری صفرزن
 •  
  -استند
 •  
  -6شانه تنظیم شماره
 •  
  -شانه
 •  
  -روغن
 • قابلیت‌های ابزار
  قابلیت تعویض سری
 • تکنولوژی اصلاح
  برش مستقیم
 • امکانات لوازم اصلاح
  سری قابل شست‌وشو
 • تجهیزات همراه
  شانه
 • امکانات ابزار
  تیغه های خود تیز شونده
 • اقلام همراه آرایشی
  برس تمیز کننده
 • قابلیت‌های ابزار اصلاح
  امکان شارژ شدن سریع
مشاهده قیمت و خرید
 
موزن گوش و بینی و خط زن جیمی مدل Gm 3130
 
موزن گوش و بینی و خط زن جیمی
 
بینی زنانه جیمی مدل 3130 دارای قابلیت اصلاح مو و گوش و چین و چروک بینی زنانه می باشد.این دستگاه با USB شارژ می شود.این دستگاه دارای استاندارد جهانی بوده و همچنین دارای طراحی ارگونومیک می باشد.
 

مشخصات

 • منبع انرژی
  آداپتور برق
 • جنس تیغه
  استیل ضد زنگ
 • تکنولوژی اصلاح
  برش چرخشی
 • امکانات لوازم اصلاح
  سری قابل شست‌وشو
 • امکانات ابزار
  درپوش محافظ
 • ابزار همراه
  برس تمیز کننده

مشاهده قیمت و خرید

ماشین اصلاح مو صورت و سر وی جی ار مدل V-062

 

ماشین اصلاح مو صورت و سر وی جی ار

 

 

این دستگاه صفر برای خانم ها و مخصوص اصلاح صورت و سر است و بسیار زیبا، اصلاح دقیق و دارای 3 شانه سایزهای 2 و 3 و 4 می باشد.

فریم این دستگاه تماما از استیل می باشد یکی از مزیت های این دستگاه این است که در صورت عدم شارژ کابلی و وجود صفحه نمایش دیجیتال می توان از آن استفاده کرد.

مشخصات

 • منبع انرژی
  کابل USB
 • سایر مشخصات
  دارای ۳ عدد شانه برای اصلاح
 • مدت زمان استفاده پس از شارژ
  180
 • مدت زمان شارژ
  120
 • مدت زمان شارژ سریع
  5
 • وزن
  220 گرم
 • جنس تیغه
  استیل پیشرفته
 • اقلام همراه
  دارای ۳ عدد شانه برای اصلاح
 • تکنولوژی اصلاح
  برش مستقیم
 • امکانات ابزار
  روغن
 • اقلام همراه آرایشی
  برس تمیز کننده
 • قابلیت‌های ابزار اصلاح
  استفاده به صورت خشک و مرطوب

مشاهده قیمت و خرید

سشوار حرفه‌ ای پرومکس مدل 7240

 

سشوار حرفه‌ ای پرومکس

 

قدرت موتور سشوارهای خانگی معمولا کمتر از 2000 وات و قدرت موتور سشوارهای حرفه ای بالای 2000 وات است. شرکت پرومکس یک سشوار حرفه ای با موتور AC و توان 2400 وات تولید کرد. 7240 علاوه بر قدرت موتور بالا، دارای فناوری تولید یون، دکمه هوای سرد و سه هاب هوا است که نیازهای یک فرد را برای استفاده حرفه ای برآورده می کند.

برای خشک شدن و حالت دادن به موها به سرعت و حرارت مناسب نیاز است که به آن شانه زدن می گویند. هر چه قدرت موتور سشوار بیشتر باشد، می توان شانه زدن را کوتاهتر کرد.

توان 2400 وات موتور 7240 برای این کار کاملا مناسب است. در صورت نیاز می توان از سه متمرکز کننده هوای ارائه شده به همراه سشوار استفاده کرد. عرض این هاب ها 60، 75 و 85 میلی متر است.

سیم های حرفه ای معمولا به گونه ای بلند می شوند که هنگام استفاده مشکلی برای اتصال کوتاه نداشته باشند. سیم این مدل 3 متر طول دارد و در هنگام اتصال به بدنه دارای حلقه می باشد که با آن می توان دستگاه را آویزان کرد.

اکثر سشوارها حالت باد سرد دارند که در این حالت با فعال شدن، عنصر سشوار آسیب می بیند و می توان وضعیت بخشی از مو را تثبیت کرد.

در این میان چند مورد از این سشوارها وجود دارند که دکمه فنری برای باد سرد فراهم می کنند تا با فشردن دکمه برای لحظه ای از باد سرد استفاده شود و با رها کردن آن باد دوباره گرم شود.

سشوار Promex 7240 نیز دارای این دکمه در بالای دسته است. یکی از ویژگی های قابل توجه این سشوار، فناوری تولید یون است. یون مولد با روشن کردن سشوار فعال می شود و یون های منفی تولید می کند.

این یون ها از سشوار خارج می شوند و پس از برخورد به مو، الکتریسیته ساکن روی آنها را از بین می برند. به این ترتیب ریزش مو کمتر می شود و حالت دادن به مو آسان می شود.

سرعت و دمای باد را می توان برای حالت دادن و خشک کردن مو به مقدار دلخواه تنظیم کرد. برای این کار باید از دستگیره های روی دسته استفاده کنید که دو حالت سرعت متوسط ​​و زیاد و سه حالت حرارت نرم و گرم را ارائه می دهند.

به طور خلاصه سشوار Promax 7240 دارای موتور 2400 وات AC، فناوری تولید یون، سه متمرکز کننده هوا، دو حالت سرعت، سه حالت دما و فیلتر قابل جابجایی است و با قدرت موتور بالای خود برای استفاده حرفه ای کاملا مناسب است.

مشخصات

 • تعداد متمرکز کننده
  3
 • توان مصرفی
  2400
 • طول سیم
  3 متر
 • ولتاژ
  220
 • قابلیت‌های ابزار فرم دهنده مو
  فناوری تولید یون
 • نوع موتور
  AC
 • کاربرد به صورت
  حرفه‌ای
 • جنس المنت
  سرامیک

مشاهده قیمت و خرید

 

سشوار کنورث مدل KW_9010

سشوار کنورث

 

مشخصات

 • تعداد متمرکز کننده
  2
 • توان مصرفی
  9000
 • طول سیم
  2 متر
 • وزن
  700 گرم
 • امکانات ابزار
  فیلتر
 • قابلیت‌های ابزار فرم دهنده مو
  فناوری تولید یون
 • بازه طول سیم
  120 تا 200 سانتی‌متر
 • نوع موتور
  AC
 • کاربرد به صورت
  نیمه حرفه‌ای , خانگی , حرفه‌ای

مشاهده قیمت و خرید

هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots

هدفون بی‌ سیم شیائومی مدل Redmi AirDots

مشخصات کلی

 • وزن
  35.4 گرم

مشخصات فنی

 • نوع اتصال
  بی‌سیم
 • نوع گوشی
  دو گوشی
 • مناسب برای
  مکالمه , گیمینگ , ورزش , کاربری عمومی
 • رابط
  بلوتوث
 • نسخه‌ی بلوتوث
  5.0
 • پاسخ فرکانسی
  20-20000 هرتز
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق
  بله
 • قطر درایور
  7.2 میلی‌متر
 • باتری
  دارد
 • عمر باتری
  12 ساعت
 • اقلام همراه هدفون
  دفترچه راهنما
 •  
  یک جفت سری گوشی اضافه
 • ویژگی‌های خاص
  میکروفون

نظر خریداران:

دومین باریه که این محصول رو میخرم و واقعا راضیم
 
بابام خرید عالی بود همین الا تو گوشم هست کاملا هوشمند و با کیفیت هست
 
من تقریبا یک ساله این هنذفیری رو دارم و ازش استفاده میکنم خوشبختانه از همون اول که واسم آوردن سالم بود و تا الان هیچ اتفاقی واسش نیوفتاده اگر دنبال یه هنذفیری با قیمت خیلی بالا نیستین حتما پیشنهادش میکنم
 
دکمه خرید
هدفون بی سیم راک رز مدل Opera II
 
هدفون بی سیم راک رز مدل Opera II

مشخصات فنی

 • نوع اتصال
  بی‌سیم
 • نوع گوشی
  دو گوشی
 • مناسب برای
  مکالمه , ورزش , کاربری عمومی
 • رابط
  بلوتوث
 • نسخه‌ی بلوتوث
  5.0
 • باتری
  دارد
 • ویژگی‌های خاص
  میکروفون , نگهدارنده گوشی , دارای محفظه شارژ
 • عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی
  2.5 ساعت

دکمه خرید

هدفون بی سیم راک رز مدل Opera III

هدفون بی سیم راک رز مدل Opera III

مشخصات فنی

 • نوع اتصال
  بی‌سیم
 • نوع گوشی
  دو گوشی
 • مناسب برای
  مکالمه , ورزش , کاربری عمومی
 • رابط
  بلوتوث
 • نسخه‌ی بلوتوث
  5.0
 • پاسخ فرکانسی
  20-20000 هرتز
 • باتری
  دارد
 • ویژگی‌های خاص
  میکروفون , نگهدارنده گوشی , دارای محفظه شارژ
 • عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی
  3 ساعت
 • زمان موردنیاز برای شارژ هدفون
  1.5 ساعت
 • زمان مورد نیاز برای شارژ محفظه
  2.5 ساعت
 • ظرفیت باتری
  250 میلی‌آمپرساعت

دکمه خرید

هدفون بلوتوثی مدل STEREO HSP

هدفون بلوتوثی مدل STEREO HSP

مشخصات کلی

 • وزن
  30 گرم

مشخصات فنی

 • نوع اتصال
  بی‌سیم
 • نوع گوشی
  دو گوشی
 • مناسب برای
  مکالمه , گیمینگ , ورزش , کاربری عمومی
 • رابط
  بلوتوث , microUSB
 • محدوده عملکرد
  15 متر
 • باتری
  دارد
 • نوع باتری
  لیتیوم پلیمری
 • ویژگی‌های خاص
  میکروفون , کلید مدیریت میزان صدا , NFC
 • سایر مشخصات
  دارای مگنت در سری هر دو گوشی
 • عمر باتری هدفون در حالت استندبای
  100
 • زمان موردنیاز برای شارژ هدفون
  2.5 ساعت

نظرات کاربران

اینم یه جنس خیلی معمولیه که باز منطقیه نسبت به قیمتش بسته بندی و ظاهر مشکلی نداشت کیفیتشم معمولی ولی کابل شارژ نداشت در صورتی که جنس های دیگه که نصف این قیمت دارن کابل شارژ هم داشتن خیلی با جنس نصف قیمت خودش فرقی نداره حتی فک کنم همون جنس های 30 تومنیه فقط بسته بندیش فرق داره
 
من که راصی بودم امروز دستم رسید تقریبا مبشه یک ساعت ونیم ازش استفاده کرد.کیفیت صداش وبیسش خوبه
 
به نظر من هدفون خوبیه برای استفاده در همه جا کاربردی هم هست، قیمتش هم خوبه حتما خریدار کنید پشیمون نمیشید
 
دکمه خرید
 
هندزفری پینزی مدل D8
هندزفری پینزی مدل D8

مشخصات فنی

 • نوع اتصال
  باسیم
 • نوع گوشی
  دو گوشی
 • مناسب برای
  مکالمه , کاربری عمومی
 • رابط
  جک 3.5 میلی‌متری
 • امپدانس
  32 اهم
 • پاسخ فرکانسی
  30-16000 هرتز
 • باتری
  ندارد
 • ویژگی‌های خاص
  میکروفون

نظرات کاربران:

همه چیش بسته بندی زمان ارسال عالی بود ولی من مشکی سفارش دادم سفید اومد
 
دوست داشتم انواع رنگ ها رو داشته باشه وهندز فری در این قیمت دگه کم وزیاد کردن صدا رو کم داشت
 
پیشنهاد میکنم
 
دکمه خرید
 
هندزفری ریل می مدل RMA101
هندزفری ریل می مدل RMA101

مشخصات فنی

 • نوع اتصال
  باسیم
 • نوع گوشی
  دو گوشی
 • مناسب برای
  مکالمه , کاربری عمومی
 • رابط
  جک 3.5 میلی‌متری
 • امپدانس
  32 اهم
 • پاسخ فرکانسی
  20-20000 هرتز
 • قطر درایور
  11 میلی‌متر
 • باتری
  ندارد
 • ویژگی‌های خاص
  بدون قابلیت ویژه

نظرات کاربران:

بسیار عالیه من چند روزیه ازش استفاده میکنم خیلی خوبه پیشنهاد میکنم مخصوصا تو این تخفیف
 
نسبت به قيمت كيفيت خوبي داشت
 
دکمه خرید
 
 
 
 
هدفون بی سیم مدل P47
هدفون بی سیم مدل P47
 

مشخصات کلی

 • وزن
  180 گرم

مشخصات فنی

 • نوع اتصال
  بی‌سیم
 • نوع گوشی
  دو گوشی
 • مناسب برای
  کاربری عمومی
 • رابط
  بلوتوث

نظرات کاربران:

جنسش ضعیفه اما دیگه همه چیزش عالیه خیلی خوبه همه چیش
 
برای یکی از دوستام خریدم واقعا نسبت به قیمتش خوب بود
 
ببینیند هرچیزی رو باید به نسبت قیمتش تحلیل و نقد کرد با این قیمت واقعا خوب و کارراه اندازه نباید انتظاره یه هدست حرفه ای رو ازش داشته باشیم
 
 
دکمه خرید
 
هدفون بلوتوثی مدل P39 2021
هدفون بلوتوثی مدل P39 2021
 

مشخصات کلی

 • وزن
  155 گرم

مشخصات فنی

 • نوع اتصال
  بی‌سیم و باسیم
 • نوع گوشی
  دو گوشی
 • مناسب برای
  مکالمه , گیمینگ , ورزش , کاربری عمومی
 • رابط
  جک 2.5 میلی‌متری , بلوتوث , شیار کارت حافظه
 • نسخه‌ی بلوتوث
  5.0
 • محدوده عملکرد
  10 متر
 • امپدانس
  32 اهم
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق
  بله
 • باتری
  دارد
 • اقلام همراه هدفون
  کابل شارژ
 • ویژگی‌های خاص
  میکروفون , کلید مدیریت میزان صدا
 • عمر باتری هدفون در حالت مکالمه
  10 ساعت
 • عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی
  10 ساعت
 • عمر باتری هدفون در حالت استندبای
  180
 • زمان موردنیاز برای شارژ هدفون
  1 ساعت

نظرات کاربران:

کیفیتش که خوب بود من یک روزه خریدم
 
تو فروش فوق‌العاده خریدم و نسبت به پولی که دادم می‌ارزه خدایی ولی بیشتر از این نه
 
صدای خوب و از همه مهمتر اینکه حتی با صدای بلند وقتی روی گوشته بغل دستیت صدا رو نمیشنوه
 

دکمه خرید

هدفون بی‌سیم مدل 450BT

هدفون بی‌سیم مدل 450BT

مشخصات کلی

 • وزن
  30 گرم

مشخصات فنی

 • نوع اتصال
  بی‌سیم و باسیم
 • نوع گوشی
  دو گوشی
 • مناسب برای
  مکالمه , گیمینگ , ورزش , کاربری عمومی
 • رابط
  جک 3.5 میلی‌متری , بلوتوث , شیار کارت حافظه
 • امپدانس
  32 اهم
 • پاسخ فرکانسی
  20-20000 هرتز
 • مقاومت در برابر آب
  خیر
 • مقاومت در برابر رطوبت و عرق
  بله
 • منبع تغذیه هدفون
  باتری داخلی
 • باتری
  دارد
 • نوع باتری
  لیتیوم
 • اقلام همراه هدفون
  یک عدد کابل microUSB
 • ویژگی‌های خاص
  میکروفون , کلید مدیریت میزان صدا , Noise Cancelling Microphone
 • عمر باتری هدفون در حالت مکالمه
  4 ساعت ساعت
 • عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی
  4 ساعت ساعت
 • عمر باتری هدفون در حالت استندبای
  100 ساعت
 • زمان موردنیاز برای شارژ هدفون
  2 ساعت ساعت

نظرات کاربران:

خیلی هدفون خوبیه طراحیشم عالیه
 
واقعاً عالیه، هم جنسش خیلی خوبه، هم صداش خیلی کیفیت داره ، هم باتریش پرقدرته و هم ظاهر زیبایی داره توصیه میکنم بخریدش.
 
واقعاً هدست عالی هستش اگر قصد خرید یک هدست دارید این محصول واقعا عالیه.
 
دکمه خرید
 
 
 
 
ساعت هوشمند مودیو مدل MW01
ساعت هوشمند مودیو مدل MW01

مشخصات ظاهری

 • مناسب برای
  آقایان و خانم‌ها
 • نوع کاربری
  رسمی , روزمره
 • ابعاد قاب
  12×35×42 میلی‌متر
 • وزن
  65 گرم
 • فرم صفحه
  مستطیل
 • جنس بدنه
  آلومینیوم
 • توضیحات جنس بدنه
  قاب آلومنیومی و صفحه زیری پلاستیکی
 • جنس بند
  سیلیکونی
 • نوع قفل بند
  پین‌بند

نظرات کاربران:

خیلی خوبه من ازش راضی هستم
 
خیلی عالی و کارامند است نخرید از دستتان رفته
 
قیمتش که در مقابل امکاناتش عالیه ولی با توجه به ابعادش برای دست نوجوان مناسب نیست
 
 
دکمه خرید
 
ساعت هوشمند مدل HW12
ساعت هوشمند مدل HW12

مشخصات ظاهری

 • مناسب برای
  آقایان و خانم‌ها
 • نوع کاربری
  ورزشی , رسمی , روزمره
 • ابعاد قاب
  40x35x14 میلی‌متر
 • قطر قاب
  40 میلی‌متر
 • وزن
  45 گرم
 • فرم صفحه
  مستطیل
 • جنس شیشه
  معدنی
 • جنس بدنه
  آلومینیوم
 • جنس بند
  سیلیکونی
 • رنگ بند
  مشکی، قرمز، آبی، سفید
 • نوع قفل بند
  پین‌بند

نظرات کاربران

صدای اسپیکرش خییییلی ضعیفه حتی صدای پیام رو هم نمیشنوم اگه ویبره نخوره متوجه نمیشم تا اخر هم گذاشتم ولومشو
 
این ساعت عالی هست هم از نظر قیافه و جنس هم از نظر کاریردی
 
سلام من تازه خریدم اولش یکم گیج کننده بود ولی اپ رو که پیدا کردم و نصب کردم همه تنظیماتش انجام شد خیلی راحت فقط به نظرم یکم شارژش زود تمام شد وقتی هم که شارژ کردم سریع به 85 درصد رسید ولی احتمالا اولش هست چون زیاد باهاش کار میکنیم و به مرور اونم درست میشه نصبت به مصرف حتما با شارژر ضعیف شارژ کنید تا اینجا که استفاده کردم همه چیز خوبه
 
دکمه خرید
ساعت هوشمند جی-تب مدل W101 Hero
 
ساعت هوشمند جی-تب مدل W101 Hero

مشخصات ظاهری

 • مناسب برای
  آقایان و خانم‌ها
 • نوع کاربری
  رسمی , روزمره
 • ابعاد قاب
  45×38.4×11 میلی‌متر
 • وزن
  65 گرم
 • فرم صفحه
  مستطیل
 • جنس بدنه
  آلومینیوم
 • توضیحات جنس بدنه
  قاب آلمنیومی و صفحه زیری پلاستیکی
 • جنس بند
  سیلیکونی
 • رنگ بند
  مشکی
 • نوع قفل بند
  پین‌بند

نظرات کاربران

من از این ساعت خوشم اومد ساعت زیبا و با کیفتی است من که دوست داشتم .
 
ساعت خوبیه همه چیش اوکیه قشنگ کار میکنه به گوشی هم راحت وصل میشه
 
قشنگه نسبت به قیمت قابلیت های خوبی داره فقط باتریش باید زود به زود شارژ کنید
 
دکمه خرید
 
 
 
 

هدیه برای مردانی که ولخرجی می کنند

مردان ولخرج جزء افرادی هستند که علاقه دارند به جای پس انداز کردن هر پولی که درمیارن سریع خرج کنند و همیشه به خود برسند و به قول معروف دنیا دو روزه آدم از فردای خودش خبر نداره پس الان رو عشقه 
چنین مردانی هدایای خاص و پر زرق و برق را میپسندند و به کادوهای گران قیمت علاقه دارند و هر کادویی که شیک به نظر برسه رو دوست دارند.

برای همچین مردانی میتوانید از گجت های روز مثل دستبندهای هوشمند، ساعت و اکسسوری مردانه استفاده کنید و هدیه دهید.

ساعت هوشمند مودیو مدل MW01
بهترین کادو برای مرد شیک و مقرون به صرفه
ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit Bip Global Version
ساعت های شیائومی دیگه نیاز به تعریف نداره و همیشه جز خاص ترین کادو ها برای مرد ها بوده
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 5
می بندهای شیائومی دیگه نیازی به تعریف نداره و همیشه پای ثابت کادوهاست و بسیار کاربردی است.

هدیه برای مردان صادق و بی ریا و ساده

چنین مردانی بیشتر از خوشحالی شخص مقابل خوشحال می شوند تا خودشان بس که دل پاک و مهربونی دارند. برای این افراد هر چیزی بخرید از یک شاخ گل گرفته تا بهترین کادو ممکن خوشحال می شوند و مادیات برایشان ارزش زیادی ندارد و خوشبختی رو تو سادگی می بینند. بهترین کادو برای همچین شخصیت هایی که یادگاری های ماندگار است که با تمام جان و دل دوست دارند و از آنها مراقبت می کنند.

پس باید بدنبال هدایایی باشید که همیشه بتواند همراه داشته باشد و هر وقت آن را میبیند به یاد شما بیوفتد. در ادامه لیست بهترین کادو برای مرد ساده را معرفی میکنیم که میتواند بهترین انتخاب برای هدیه باشد.

گردنبند طرح گیتار کد 12
گردنبند طرح دوربین عکاسی کد 053
گردنبند طرح پیانو کد 201
گردنبند مردانه طرح کپسول عشق کد gd02
گردنبند طرح پازل كد 332 مجموعه دو عددى
گردنبند طرح دوربین عکاسی کد 12

هدیه برای مردان منطقی و جدی

همچین مردانی زیاد اهل احساسات نیستند و بیشتر با منطق خود کار می کنند و فقط بدنبال اهداف خود هستند و برای هر چیزی دنبال منطق هستند و بیشتر دنبال وسیله هایی هستند که برای آنها کاربردی باشد.

در نتیجه قبل از خرید کادو برای مرد جدی باید با توجه به علایق شخص و همچنین حوزه فعالیت فرد برای او کادو بگیرید بعنوان مثال اگر نویسنده است میتوانید برای او کتاب اگر تو حوزه برنامه نویسی فعالیت دارد گجت هایی را تهیه کنید که برای او کاربردی باشد.

مردان منطقی بدلیل اینکه روی اهداف خود متمرکز هستند باید هدایایی را انتخاب کنید که در رسیدن به اهداف برای آنها کاربردی باشد در ادامه لیست بهترین هدیه برای مردان جدی را معرفی میکنیم که بدون توجه به حوزه کاری برای همه مردان جدی کاربردی است و از گرفتن این هدایا لذت میبرند.

شارژر همراه ای دیتا مدل T10000 ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت
مچ بند هوشمند شیائومی مدل Mi Band 3 Global
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 2+
فلش مموری ایکس-انرژی مدل GOLDEN GEM-B ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری وینسیک مدل 6in ظرفیت 32 گیگابایت
فلش مموری طرح دوربین عکاسی کانن مدل Ultita -CC01 ظرفیت 16 گیگابایت

بهترین هدیه برای مردان خسیس

چنین مردانی برعکس مردان ولخرج زیاد اهل خرج کردن نیستن و بیشتر علاقه دارند پول های خود را سرمایه گذاری کنند. این افراد اهل کادوهای گران قیمت نیستن همانطور که خودشان اهل خرید هدیه گران قیمت نیستند همچنین دوست ندارند که کسی برای آنها کادو گران قیمت بخرد. اما هدیه ای که برای آنها میخواهید بگیرید باید برای آنها کاربردی باشد در ادامه لیست بهترین کادو برای مردان خسیس را معرفی میکنیم که هم کاربردی هستند و هم هزینه پایین دارند.

هودی مردانه مدل کد 21
کیف رودوشی مردانه مدل E170 – L
کمربند مردانه مدیر چرم مدل MKM2

هدیه برای مردان برونگرا و خودنما

چنین مردانی بیشتر علاقه دارند مورد توجه قرار بگیرند و بدنبال هدایایی هستن که باعث شود دیگران به آنها توجه کنند. و بیشتر دوست دارند که در جمع دوستانه به آنها کادو داده و غافلگیر شوند. هدایای مناسب برای چنین افرادی باید به شکلی باشد که به چشم آید و مورد توجه دیگران قرار گیرد. در ادامه لیست بهترین کادو برای مردان خودنما را معرفی میکنیم که عاشق آنها هستند.

ساعت مچی عقربه ای مردانه اسکمی مدل 9210 کد B
ست هدیه کیف پول و کمربند مدل m12
پلیور مردانه رایکا کد 2139Bk-02

بهترین هدیه برای مردان خوش قلب

چنین مردانی قلبی مهربان دارند و هر چیزی میتواند آنها را خوشحال کند. آنها جز افرادی هستند که هیچ یک از تاریخ مهم زندگی عزیزانشان را فراموش نمی کنند. همچنین ارزش معنوی کادو برای آنها مهمتر از ارزش ریالی هدیه است. در نتیجه باید در هنگام خرید کادو توجه ویژه ای کنید.

برای این شخصیت ها بهتر از کادویی را خریداری کنید که برای آنها کاربردی باشد. در ادامه لیست بهترین کادو برای مردان مهربان را ذکر میکنم که با هدیه دادن این هدایا بسیار خوشحال می شوند.

ست هدیه چرم آرتان کد AR07007bl
ست هدیه فندک طرح حشره کد 100
دستبند مردانه کد chf014 مجموعه 3 عددی

بهترین هدیه برای مردان خوشحال

مردان خوشحال افراد بسیار شاد و اجتماعی هستند و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار می کنند و با افراد سریع صمیمی می شوند. چنین مردانی کودک درون فعالی دارند و بسیار شیطون و بازیگوش هستند و عاشق چیزهایی رنگی و خاص هستند. بهترین کادو برای مردان شاد که در ادامه معرفی میکنیم بهترین انتخاب می تواند باشد.

تیشرت مردانه جوکر کد 63
اکشن فیگور مدل Kratos

بهترین هدیه برای مردان خاص

افرادی که خود را شخص خاصی می دانند بسیار مغرور نیز هستند و باید در انتخاب هدیه توجه ویژه ای کنید چون کار سختی دارید چون باید هدیه شما مورد قبول واقع شود. در نتیجه بهترین کادو برای چنین افرادی هدایایی است که هم برای آنها کاربردی باشد و هم خاص که کمتر جایی دیده باشند.

حلقه ی هوشمند موتیو مدل MR10
تابلو بوم تیداکس طرح نقاشی مدرن کد TiA215

بهترین کادو برای مردان احساسی

مرد احساسی همه چیزشان وابسته به احساس آنهاست و بسیار دوست دارند سوپرایز شوند و هدایایی دریافت کنند که بتواند احساساتی را منتقل کنند مانند یک شاخه گل و یا جعبه های موزیک گردنبند، دستبند در ادامه لیست بهترین کادو برای مردان احساسی را بیان میکنیم که با دریافت این هدایا قطعا خوشحال خواهند شد.

جعبه موزیکال ایل تمپو فلیچیتا مدل Magnificent Love با ملودی Swan Lake
دستبند مردانه ترمه ۱ طرح ما ز یاران چشم یاری داشتیم کد Sam 313
ست خودکار و جاکارتی و جا کلیدی ملودی کد 20

کلام آخر

خیلی ممنون که تا اینجا مقاله با ما همراه بودید امیدواریم که براتون مفید واقع شده باشه و تونسته باشین استفاده لازم را ببرید. اگر شما هم تجربه ای در خرید کادو برای مردان رو دارید خوشحال میشیم با ما و بقیه مخاطبان به اشتراک بزارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *