اسباب بازی عروسک باربی بزرگ جدید [مفصلی]

عروسک باربی گلبرگی زرد

قیمت باربی مفصلی

خرید اینترنتی عروسک باربی مفصلی ارزان

قیمت باربی ارزان

عروسک باربی بزرگ دیجی کالا

خرید عروسک باربی با قیمت ارزان

خرید عروسک باربی مفصلی

خرید عروسک باربی ارزان

خرید عروسک باربی

باربی یوگا ارزان

خرید باربی ارزان در ایران

 • قیمت باربی
 • باربی ارزان ایرانی
 • قیمت عروسک باربی دیجی کالا
 • قیمت باربی مفصلی دیجی کالا
 • قیمت باربی یوگا دیجی کالا
 • خرید عروسک باربی مفصلی از دیجی کالا
 • عروسک باربی ارزان
 • عروسک باربی مفصلی
 • خرید باربی مفصلی ارزان از دیجی کالا
 • خرید باربی مفصلی یوگا ارزان
 • باربی ارزان
 • خرید باربی مفصلی
 • عروسک باربی بزرگ
 • باربی یوگا دیجی کالا
 • خرید باربی مفصلی ارزان
 • خرید باربی ارزان
 • باربی مفصلی ارزان
 • عروسک باربی مفصلی دیجی کالا
 • عکس باربی جدید ایرانی
 • خرید باربی یوگا ارزان از دیجی کالا
 • قیمت باربی ارزان دیجی کالا
 • قیمت باربی یوگا ارزان
 • قیمت باربی ساده
 • دیجی کالا باربی مفصلی
 • ارزان ترین باربی
 • خرید عروسک باربی با قیمت ارزان دیجی کالا
 • خرید باربی یوگا
 • خرید عروسک باربی خارجی ارزان
 • باربی مفصلی در ایران
 • قیمت باربی مفصلی ارزان
 • خرید باربی مفصلی از دیجی کالا
 • قیمت عروسک باربی کوچک
 • قیمت عروسک باربی یک متری دیجی کالا
 • فروش باربی مفصلی
 • قیمت عروسک باربی یک متری
 • خرید عروسک باربی ارزان قیمت
 • قیمت عروسک مفصلی
 • فیلم آموزش عروسک باربی با گلبرگ لمسی
 • عکس باربی مفصلی
 • قیمت باربی یوگا
 • باربی مفصلی
 • خرید عروسک باربی خارجی
 • قیمت باربی دیجی کالا
 • قیمت عروسک باربی جدید
 • قیمت عروسک باربی ساده
 • خرید باربی یوگا ارزان
 • دیجی کالا باربی یوگا
 • عروسک باربی مرد دیجی کالا
 • قیمت اسباب بازی باربی
 • باربی ارزان قیمت
 • کفش باربی دیجی کالا
 • عروسک باربی جدید دیجی کالا
 • باربی یوگا قیمت
 • باربی دیجی کالا ارزان
 • عروسک باربی بزرگ جدید
 • قیمت باربی بزرگ
 • خرید اینترنتی باربی ارزان
 • باربی دیجی کالا
 • عروسك باربي ديجي كالا
 • قیمت عروسک باربی در دیجی کالا
 • قیمت اسباب بازی دخترانه باربی
 • خرید باربی ارزان از دیجی کالا
 • سایت باربی
 • اسباب بازی عروسک باربی
 • عروسک صورت متحرک دیجی کالا
 • باربی اصل
 • عروسک پلاستیکی دخترانه
 • آموزش عروسک با گلبرگ لمسی
 • عروسک باربی اصل
 • عکس باربی ایرانی
 • از کجا باربی یوگا بخریم
 • عکس عروسک باربی ایرانی
 • عکس باربی بزرگ
 • عروسک باربی دیجی کالا
 • عروسک مفصلی باربی
 • باربی مفصلی اصل
 • باربی مفصلی خارجی
 • قیمت باربی مفصلی در مشهد
 • قیمت باربی مفصلی در ایران
 • باربی مفصل دار
 • قیمت عروسک باربی ارزان
 • باربی مفصلی یوگا
 • قیمت عروسک باربی مفصلی
 • باربی مفصلی ایرانی
 • دیجی کالا عروسک باربی
 • عروسک دخترانه باربی زیبا
 • قیمت باربی مفصلی یوگا
 • باربی مفصلی زیبا
 • فروش باربی ارزان
 • خرید عروسک باربی خارجی در ایران
 • باربی تمام مفصلی ارزان
 • عروسک باربی یک متری دیجی کالا
 • باربی مرد دیجی کالا
 • باربی تمام مفصل
 • خرید باربی
 • انواع باربی یوگا
 • باربی یوگا در ایران
 • قیمت عروسک باربی
 • باربی با قیمت
 • بازی باربی خارجی
 • عروسک های مفصلی
 • باربی ارزان مفصلی
 • سفارش باربی ارزان
 • خرید باربی ایرانی
 • انواع باربی ها
 • باربی قیمت
 • باربی ارزون
 • باربی بزرگ دیجی کالا
 • عروسک باربی جدید بزرگ
 • عروسک باربی خارجی
 • باربی دختر کفشدوزکی دیجی کالا
 • فیلم باربی مفصلی
 • انواع عروسک باربی
 • باربی مفصل
 • قیمت عروسک باربی بزرگ ایستاده دیجی کالا
 • باربی پلاستیکی
 • عروسک باربی بزرگ یک متری
 • باربی های خارجی
 • عکس باربی مرد مفصلی
 • خرید اینترنتی باربی
 • عکس عروسک مفصلی
 • لباس باربی دیجی کالا
 • سفارش عروسک باربی
 • قیمت باربی در ایران
 • عکس عروسک باربی خارجی
 • باربی پسر مفصلی
 • قیمت باربی تک
 • باربی مفصلی خاص
 • خرید باربی خارجی
 • باربی بزرگ جدیدم
 • خرید کفش باربی دیجی کالا
 • سفارش باربی
 • عکس باربی مفصلی یوگا
 • سایت خرید باربی
 • عکس باربی کوچک
 • باربی مفصلی با وسایل
 • خرید عروسک باربی جدید
 • قیمت عروسک باربی کوچک دیجی کالا
 • باربی خارجی اصل
 • باربی مفصلی در دیجی کالا
 • آنباکسینگ باربی خارجی
 • باربی کوچک پلاستیکی
 • عکس باربی خارجی
 • بازی دخترانه باربی
 • عکس باربی مفصلی زیبا
 • اسباب بازی دخترانه باربی بزرگ
 • عکس عروسک باربی بزرگ
 • عکس باربی در ایران
 • قیمت باربی یوگا در ایران
 • اسباب بازی باربی ایرانی
 • خانه باربی دیجی کالا
 • دی جی کالا عروسک
 • عروسک باربی خرید
 • باربی مفصلی جدید
 • باربی مفصلی جدیدم
 • باربی ارزان دیجی کالا
 • قیمت باربی مرد در دیجی کالا
 • اسباب بازی دخترانه باربی دیجی کالا
 • عکس باربی مفصلی جدید
 • خرید باربی مفصلی یوگا
 • عروسک باربی پلاستیکی
 • باربی
 • خرید عروسک باربی بزرگ
 • انواع عروسک دخترانه باربی
 • قیمت و خرید عروسک باربی
 • خرید باربی در ایران
 • اسباب بازی باربی
 • باربی یوگا
 • عروسک باربی
 • خرید باربی تمام مفصلی ارزان
 • باربی گوشتی
 • عروسک باربی مفصلی اصل
 • عروسک باربی تک
 • عکس باربی فروشی
 • خرید عروسک دخترانه
 • عروسک باربی یوگا
 • باربی قیمت ارزان
 • خرید وسایل باربی ارزان
 • اسباب بازی باربی مفصلی
 • قیمت باربی اصل
 • باربی بزرگ دخترانه
 • قیمت عروسک باربی اصل
 • خرید باربی دیجی کالا
 • قیمت عروسک های باربی
 • خرید باربی مرد ارزان
 • باربی تمام مفصلی
 • عروسک باربی ایرانی
 • قیمت عروسک دخترانه دیجی کالا
 • گیم باربی
 • باربی عروسکی
 • عروسک باربی در ایران
 • اسباب بازی باربی خارجی
 • خرید باربی ماکسی
 • فروش عروسک باربی
 • خرید وسایل باربی در ایران
 • دیجی کالا اسباب بازی دخترانه عروسک
 • عکس باربی
 • اسباب بازی عروسک
 • خرید لباس باربی ارزان
 • قیمت باربی خارجی
 • باربی بزرگ جدید
 • عروسک باربی قیمت
 • باربی یوگا در دیجی کالا
 • اسباب بازی باربی بزرگ
 • عروسک باربی در دیجی کالا
 • عروسک تمام مفصلی
 • انواع باربی
 • خرید باربی چشم تیله ای
 • اسباب بازی دخترانه دیجی کالا باربی
 • خرید خانه باربی ارزان قیمت
 • عروسک باربی جدید
 • بازی باربی بزرگ
 • باربی بدون مفصل
 • خرید اینترنتی عروسک باربی
 • عروسک مفصل دار
 • آنباکسینگ دیجی کالا دخترانه
 • عروسک پلاستیکی بزرگ
 • عروسک باربی از دیجی کالا
 • خرید باربی بزرگ
 • باربی ایرانی جدید
 • باربی جدید ایرانی
 • عکس باربی تک
 • باربی متل دیجی کالا
 • انواع عروسک های باربی
 • وسایل باربی دیجی کالا
 • خرید باربی از دیجی کالا
 • عروسک مفصلی دیجی کالا
 • فروش باربی یوگا
 • عروسک مفصلی
 • بازی باربی
 • خرید وسایل باربی
 • باربی زرد
 • سفارش باربی مفصلی
 • لباس عروسک باربی دیجی کالا

عروسک های باربی از جمله عروسک هایی هستند که محبوبیت زیادی در بین کودکان دارند. تا آنجا که حتی می تواند به عنوان یک مارک در تولید عروسک ها ارائه شود.

ایده های خارق العاده و متنوع منجر به این واقعیت شده است که این عروسک ها امروزه یکی از پرفروش ترین انواع عروسک ها محسوب می شوند.

بنابراین با توجه به تنوع عروسک های باربی می توان آن را عروسک ایده آلی برای کودکان دانست. این عروسک دخترانه در بین کودکان بسیار محبوب است و یکی از پرفروش ترین اسباب بازی های جهان است.

خرید عروسک باربی

خرید اینترنتی عروسک باربی

ما در ادامه لیستی از انواع عروسک باربی را معرفی می کنیم که به صورت می توانید بی واسطه از سایت دیجی کالا خریداری کنید.

یکی از انواع این اسباب بازی ها عروسک باربی مفصلی اصل است که از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و به عروسک باربی یوگا معروف است.

این عروسک اتصالات مختلفی دارد که اجازه می دهد در موقعیت های مختلف قرار گیرد. این مدل برای کودکان بسیار جالب است که باعث معروفیت این عروسک شده است.

عروسک باربی در انواع اندازه های مختلف وجود دارد که باید با توجه به سن کودک انتخاب شود.

بهترین ویژگی های اسباب بازی چیست؟

اسباب بازی‌ها دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. ویژگیهایی که برخی موجب امتیاز و برخی موجب حذف امتیاز این ابزارهای بازی می‌گردند.

از این رو با توجه به امتیازها و ویژگی‌های هر اسباب بازی باید آن را انتخاب نمود. دخترها و پسرها هر یک نیاز و سلیقه خاصی دارند.

عروسک باربی جدید به عنوان یکی از عروسک‌های بسیار ایده‌آل دخترها محسوب می‌گردد.

این عروسک جذاب و زیبا، از تمامی ویژگی‌ های ایده‌آل برای ذهن دخترها برخوردار می‌باشد. دارا بودن مواردی از جمله:

 • لباس های زیبا و دخترانه
 • استفاده از رنگ های شاد
 • تنوع
 • زیبایی

موجب می‌گردد تا عروسک‌های باربی از جمله اولین گزینه‌ها برای انتخاب توسط دخترها محسوب گردد. باربی از مهمترین عروسکهایی است که در طول دوره ساخت و عرضه به بازار همواره دچار تنوع گردیده است.

این تنوع از جمله مواردی است که امتیاز این عروسک‌ها زیبا را در مقایسه با دیگر عروسک‌ها افزایش خواهد داد.

اسباب بازی دخترانه از اسباب بازی پسرانه تفکیک می‌گردد. علت تفکیک این اسباب بازی‌ها جنسیت کودکان نیست. اصلی‌ترین و مهمترین علت تفکیک عروسک‌ها، متفاوت بودن نیاز و سلیقه کودکان است.

دخترها معمولا شیفته تفنگ های پلاستیکی نمی‌شوند.

پسرها نیز معمولا علاقه‌ای به عروسک‌ها ندارند. بر این اساس تفاوت ساده‌ترین علت تفکیک تولید و ساخت اسباب بازی‌ها می‌باشد. تفاوتی که به واسطه آن می‌توان بهترین اسباب بازی را برای کودکان انتخاب نمود.

از عروسک‌های باربی برای آموزش نیز استفاده می‌شود که برای این منظور متل تلاش‌های بسیاری کرده است

مانند همکاری با نشنال جئوگرافی که با کمک یکدیگر عروسک‌های تولید کرده‌اند که برای آشنایی کودکان با طبیعت می‌باشد مانند عروسک باربی حشره شناس که یک عروسک برای آشنایی کودکان با حشرات می‌باشد.

در این مجموعه علاوه بر عروسک درخت و گل و گیاه وجود دارد و وسایل آزمایش بروی حشرات که کودک کمک می‌کند تا با بازی کردن درک بهتری از این موجودات داشته باشد و حتی بتوانند ترس حشرات را از خود دور کنند.

عروسک باربی مفصلی مفصل دار اسباب بازی

عروسک باربی مفصلی مفصل دار اسباب بازی

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 50 گرم
 • وزن با بسته بندی: 100 گرم
 • ابعاد: جعبه حدود 30 سانت

درباره محصول

گوشتی
مفصلی
کیفیت بالا
تست کالا قبل از ارسال انجام میشود✔
وزن و ابعاد کالا تقریبی تخمین زده شده

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی عروسک باربی مفصل دار

اسباب بازی عروسک باربی مفصل دار

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 50 گرم
 • وزن با بسته بندی: 100 گرم
 • ابعاد: جعبه حدود 30 سانت

درباره محصول

باربی اورجینال اصلی
مفصل دار
چشم تیله ای
گوشتی
مفصل دار
گیسو بلند

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی چشم تیله ای اسباب بازی باربی مفصلی

عروسک باربی چشم تیله ای اسباب بازی باربی مفصلی

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 300 گرم
 • وزن با بسته بندی: 400 گرم
 • ابعاد: 30×20

درباره محصول

چشم تیله ای مفصلی
چشم هاش به هیچ وجه نقاشی نیستن
جنس با کیفیت و گوشتی
تست کالا قبل از ارسال انجام میشود
وزن و ابعاد کالا به صورت تقریبی تخمین زده شده

مشاهده قیمت و خرید

اسباب بازی عروسک دخترانه باربی با بچه کودک

اسباب بازی عروسک دخترانه باربی با بچه کودک

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 100 گرم
 • وزن با بسته بندی: 150 گرم
 • ابعاد: جعبه حدود 30 سانت

درباره محصول

گوشتی
کیفیت بالا
3 دست لباس
بچه دار + لباس
با میز آرایشی

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی دوقلو اسباب بازی باربی عروسکی دخترانه

عروسک باربی دوقلو اسباب بازی باربی عروسکی دخترانه

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 300 گرم
 • وزن با بسته بندی: 400 گرم
 • ابعاد: 25×20

درباره محصول

جنس گوشتی حدود 25 سانت
تست کالا قبل از ارسال انجام میشود
وزن و ابعاد کالا به صورت تقریبی تخمین زده شده

مشاهده قیمت و خرید

باربی مفصلی عروسک تمام مفصل گوشتی

باربی مفصلی عروسک تمام مفصل گوشتی

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 100 گرم
 • وزن با بسته بندی: 150 گرم
 • ابعاد: طول جعبه 33 سانت

درباره محصول

باربی اورجینال اصلی
ترکیبی گوشتی پلاستیکی

مچ دست مفصل
آرنج مفصل
کتف مفصل
گردن مفصل
ران مفصل
زانو مفصل
گیسو بلند
چمدان در باز شو
یک جفت چکمه
یک جفت کفش
یک جفت النگو

(ارسال طرح و رنگ بصورت رندوم صورت میگیرد)
تست کالا قبل از ارسال انجام میشود✔
وزن و ابعاد کالا تقریبی تخمین زده شده

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی همراه با میکرفن

عروسک باربی همراه با میکرفن

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 300 گرم
 • وزن با بسته بندی: 500 گرم
 • ابعاد: 32/23

درباره محصول

این محصول شامل یک عروسک باربی،،،،،،یک میکروفن، ،،،،،یک پایه میکروفن، ،،،،،یک سشوار، ،،،،،،یک کیف،،،،،یک جفت کفش،،،،،یک گیره،میباشد که با بهترین کیفیت خدمت شما عرضه می شود

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی لوازم‌ دار _ آرایشی

عروسک باربی لوازم‌ دار _ آرایشی

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 369 گرم
 • وزن با بسته بندی: 400 گرم
 • ابعاد: 29 × 4 سانتی متر

درباره محصول

شامل عروسک باربی

شامل تعدادی لوازم آرایش

جنس پلاستیک

دارای تنوع رنگی

سبک و کم وزن

مناسب کودکان سه سال به بالا

قیمت مناسب

مناسب هدیه

مناسب دختر بچه ها

دارای بسته بندی

عروسک باربی با لوازم آرایشی Angel Girl

این عروسک مورد پسند دختر بچه ها است و طرفداران بسیار زیادی در بین کودکان دارد و از محبوبیت خاصی برخوردار است. برآورد می شود که بیش از یک میلیارد عروسک باربی در بیش از 150 کشور جهان فروخته شده است و بنا بر ادعای شرکت متل هر دقیقه سه باربی به فروش می رسد.

نخستین باربی لباس شنا مشکی با خطوط راه راه سفید بر تن داشت و با مدل موی دم اسبی و نیز موی بور و خرمایی عرضه شد.

این عروسک به عنوان مدل نوجوان با پوشاکی که شارلوت جانسون طراحی نموده بود روانه بازار گشت.عروسک باربی با لوازم آرایشی Angel Girl دارای وسایل اختصاصی می باشد که برای دختر بچه ها بسیار جذاب است و می تواند آنها را ساعت ها سرگرم کند.

این عروسک به همراه تعدادی لوازم آرایش که شامل آینه طرح قلب, شانه , گیره مو , بابلیس و … میباشد.این عروسک برای کودکان بالای سه سال مناسب می باشد.

شما والدین محترم می توانید این عروسک زیبا را به عنوان هدیه به دختران عاشق عروسک داده و آنها را خوشحال نمایید.
برخی از ویژگی های عروسک باربی با لوازم آرایشی:

شامل عروسک باربی

شامل تعدادی لوازم آرایش

جنس پلاستیک

دارای تنوع رنگی

سبک و کم وزن

مناسب کودکان سه سال به بالا

قیمت مناسب

مناسب هدیه

مناسب دختر بچه ها

دارای بسته بندی

ابعاد : 29 × 4 سانتی متر

وزن : 369 گرم

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی ماکسی

عروسک باربی ماکسی

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 50 گرم
 • وزن با بسته بندی: 100 گرم
 • ابعاد: 20در 30

درباره محصول

عروسک باربی ماکسی
ماکسی جدید با کفش
مناسب کودکان 3 سال به بالا
در رنگهای مختلف

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی دختر کفشدوزکی

عروسک باربی دختر کفشدوزکی

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 369 گرم
 • وزن با بسته بندی: 400 گرم
 • ابعاد: 29 × 4 سانتی‌ متر

درباره محصول

عروسک ها به دلیل شکل انسانی خود توانایی ایجاد ارتباط و تاثیر گذاری فراوانی بر روی ذهندختر بچه ها دارند بازی با عروسک و اسباب بازی یکی از سرگرمی های مورد علاقه کودک است که باعث رشد و تربیت او میشود.

اگر عروسک بازی به شکل مناسب باعث تخلیه انرژی های کودک گردد آرامش روحی اورا افزایش داده و باعث پویایی رفتار کودک نیز میشود.

کودک میتواند در بازی عروسکی، انرژی های اضافی و روانی خود را تخلیه کند که باعث تخلیه روانی شده و و درک و فهم بهتری را شاهد باشد.

عروسک بازی را به عنوان یک فرآیند جدی و مهم در زندگی کودک و رشد شخصیت کودک

در نظر بگیریدهمچنین در هنگامی که کودک مشغول بازی و صحبت با عروسک هایش است:

 • جهت بالا بردن اعتماد به نفس فرزندتان اورا یاری کنید
 • عروسک هم صحبت و مخاطبی است  که همیشه در کنار کودک است
 • در هرکجا و هر زمان که بخواهدمیتواند با او صحبت کند .مخاطبی که هیچوقت از صحبت کودک خسته نمیشود
  و چشمانش همیشه باز است ، حواسش پرت نمیشود ، خمیازه نمیکشد و…
 • در نتیجه رابطه کودک با عروسک یک رابطه ساده و بی ارزش نیست
 • این ارتباط عمیق و گسترده ، ارتباط روانی _ اجتماعی کودکان را در دوره های بعدی رشد و تکامل شخصیت آنها پی ریزی میکندمشخصات و ویژگیکیفیت: تو پرموزیکال: خیرچراغ دار: خیرمفصل دار: خیرابعاد بسته بندی: 33 × 13 سانتی مترابعاد محصول: 29 × 4 سانتی‌ متروزن : 369 گرمجنسیت: مونثجنس: پلاستیکرده سنی: خردسال , کودک , نوجوان

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی گلبرگی سفید

عروسک باربی گلبرگی سفید

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 200 گرم
 • وزن با بسته بندی: 500 گرم
 • جنس: گلبرگ لمسی
 • رنگ: سفید، زرد، یاسی، قرمز
 • سایر توضیحات: در رنگ ها ی مختلف قابل سفارش هست.
 • ابعاد: 30×20

درباره محصول

عروسک باربی گلبرگی سفید زیبا وچشم نواز یه کادوی شیک ودوست داشتنی برای دختر های نازنینتون

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی همراه لباس

عروسک باربی همراه لباس

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 500 گرم
 • وزن با بسته بندی: 1000 گرم
 • ابعاد: 50/50

درباره محصول

این محصول شامل 6 قطعه است یک عروسک یک لباس یک شانه یک آیینه یک جفت گوشواره و یک تاج است

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی گلبرگی زرد

عروسک باربی گلبرگی زرد

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 200 گرم
 • وزن با بسته بندی: 500 گرم
 • جنس: گلبرگ لمسی
 • رنگ: زرد، سفید، یاسی، قرمز

درباره محصول

عروسک باربی گلبرگی زرد، زیبا و جذاب کادویی مناسب برای دختر های نازنینتون

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی با وسایل

عروسک باربی با وسایل

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 300 گرم
 • وزن با بسته بندی: 700 گرم

درباره محصول

ست باربی با انواع کیف وکفش های عروسکی دخترونه باربی وسیله ای مناسب بازی و سرگرمی کودک شماست.

گروه سنی: سه سال به بالا

ساخت: کشورایران

نام برند:محصولی از شرکت ایرانی لینا

ابعاد جعبه:32×23×6 سانتی متر

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی همراه با لباس

عروسک باربی همراه با لباس

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 300 گرم
 • وزن با بسته بندی: 500 گرم
 • ابعاد: 32/23

درباره محصول

این محصول شامل یک عروسک باربی ،،،، دو عدد لباس،،،یک عدد آیینه می باشد و با بهترین کیفیت خدمت شما عرضه می شود

مشاهده قیمت و خرید

عروسک مدل باربی Beauty طرح لباس C

عروسک مدل باربی Beauty طرح لباس C

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 170 گرم
 • وزن با بسته بندی: 175 گرم
 • ابعاد: ضخامت: 4/5 * طول 14 * ارتفاع 31/5

درباره محصول

بعاد تقریبی جعبه : ضخامت: 4/5 * طول 14 * ارتفاع 31/5
جنس پلاستیک صورت: عالی
جنس پلاستیک بدنه : عالی
جنس مو : عالی
دارای لباس و کفش
دارای دو عدد گیره مو
دارای بسته بندی طلقی زیبا
محدوده سنی :سه سال به بالا

مشاهده قیمت و خرید

عروسک باربی با وسایل شخصی

عروسک باربی با وسایل شخصی

ویژگی‌های محصول

 • وزن خالص: 500 گرم
 • وزن با بسته بندی: 1000 گرم
 • ابعاد: 30*30*5

درباره محصول

این عروسک مورد پسند دختر بچه ها است و طرفداران بسیار زیادی در بین کودکان دارد و از محبوبیت خاصی برخوردار است.

برآورد می شود که بیش از یک میلیارد عروسک باربی در بیش از 150 کشور جهان فروخته شده است و بنا بر ادعای شرکت متل هر دقیقه سه باربی به فروش می رسد.

مشاهده قیمت و خرید

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *