پردهای ساده و شیک اتاق خواب دخترانه [100+ مدل جدید]

پردهای ساده و شیک اتاق خواب دخترانه

پردهای ساده و شیک اتاق خواب دخترانه

مدل پردهای جدید اتاق خواب 2020 دخترانه

مدل پردهای جدید اتاق خواب 2020

پردهای ساده و شیک اتاق خواب دخترانه نوجوان

مدل پردهای جدید

پردهای ساده و شیک اتاق خواب

نوجوان مدل پردهای جدید اتاق خواب دخترانه

مدل پردهای جدید اتاق خواب دخترانه

پرده اتاق خواب دخترانه

پردهای ساده و شیک اتاق خواب کوتاه

 • پرده اتاق دخترانه
 • پردهای ساده و شیک
 • پردهای فانتزی
 • پرده دخترانه
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب دخترانه نوجوان
 • پرده دخترانه نوجوان
 • پرده اتاق خواب دختر
 • پرده ی دخترانه
 • پرده اتاق دخترونه
 • پرده اتاق دختر
 • مدل پرده اتاق نوجوان
 • پردهای فانتزی دخترانه
 • عکس پردهای جدید اتاق خواب دخترانه
 • پرده دخترانه فانتزی
 • پردهای ساده و شیک اتاق خواب دیجیکالا
 • پرده اتاق خواب نوجوان
 • عکس پرده دخترانه
 • پرده دخترانه شیک
 • پردهای فانتزی اتاق خواب
 • پردهای اتاق خواب دخترانه
 • پرده اتاق خواب
 • پرده اتاق نوجوان دختر
 • مدل پرده اتاق خواب دخترونه
 • مدل پرده دخترونه
 • پرده دخترانه برای اتاق خواب
 • عکس پرده اتاق خواب دخترانه
 • شیک مدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه نوجوان
 • پردهای ساده و شیک اتاق
 • شیک مدل پردهای اتاق خواب دخترانه
 • مدل پرده پان
 • حریر مدل پردهای جدید اتاق خواب 2020
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب 2021
 • مدل پرده دخترانه
 • پرده دخترونه
 • مدل پرده اتاق خواب دخترانه
 • پرده اتاق خواب دخترونه
 • پردهای ساده و شیک اتاق خواب کودک
 • مدل پرده اتاق دخترانه
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب
 • پردهای جدید
 • پرده اتاق نوجوان
 • پرده اتاق دخترانه نوجوان
 • طرح پرده دخترانه
 • پرده های دخترانه
 • پرده ی اتاق خواب دخترانه
 • پرده دخترانه ساده
 • مدل پرده اتاق خواب نوجوان
 • پرده اتاق دختر نوجوان
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه
 • پردی دخترانه
 • پرده برای اتاق خواب دخترانه
 • مدل پرده اتاق دختر
 • مدل پردهای اتاق خواب دخترانه
 • مدل پرده اتاق دخترونه
 • پرده اتاق خواب دخترانه نوجوان
 • پرده دخترانه جدید
 • پرده اتاق نوجوان دخترانه
 • نوجوان مدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه
 • مدل پردهای ساده حریر اتاق خواب
 • پردهای اتاق خواب
 • دخترانه مدل پردهای جدید اتاق خواب کودک
 • پرده برای اتاق دخترانه
 • پرد دخترانه
 • پرده شیک دخترانه
 • پرده ساده دخترانه
 • پرده برای اتاق دختر
 • عکس پرده دخترونه
 • پرده اتاق دخترانه شیک
 • عکس پرده اتاق دخترانه
 • پرده ی اتاق دخترانه
 • مدل پردهای فانتزی اتاق خواب
 • قیمت پردهای ساده و شیک اتاق خواب
 • پرده دخترانه اتاق خواب
 • پرده اتاق خواب بچه
 • مدل پرده نوجوان
 • طرح پرده اتاق کودک
 • پردهای جدید اتاق خواب دخترانه
 • عکس پرده ی دخترانه
 • پرده برای اتاق نوجوان
 • اتاق خواب دخترانه
 • مدل جدید اتاق خواب
 • پرده نوجوان دخترانه
 • پرده جدید دخترانه
 • پرده دخترانه برای اتاق
 • پرده صورتی دخترانه
 • پرده دخترانه صورتی
 • پرده زبرا عروسکی
 • پردهای ساده و شیک اتاق خواب دیجی کالا
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • در اتاق خواب جدید
 • مدل پردهای اتاق خواب
 • پردهای دخترانه
 • پرده اتاق خواب جوان
 • پرده فانتزی دخترانه
 • دكوراسيون اتاق نوجوان مدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه
 • پرده اتاق خواب پسرانه
 • پرده اتاق خواب فانتزی
 • پردهای مدل جدید
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب دخترانه 2019
 • پرده برای اتاق خواب نوجوان
 • پردهای ساده و شیک پذیرایی
 • شید اتاق کودک
 • عکس پرده فانتزی
 • مدل پردهای جدید اتاق
 • پرده طوسی دخترانه
 • پردهای جدید اتاق خواب
 • پرده صورتی ساده
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب 2018
 • پرده پانچی دخترانه
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2018
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب بچه
 • پرده دخترانه سفید
 • مدل پردهای فانتزی
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2021
 • مدل جدید پردهای اتاق خواب
 • پرده نوجوان
 • پردهای اتاق خواب جدید
 • پردهای ساده
 • دکوراسیون اتاق خواب دخترانه ساده و شیک
 • پرده اتاق خواب پسرانه نوجوان
 • قیمت مدل پردهای جدید اتاق خواب 2021
 • پرده ساده و شیک
 • جدیدترین مدل پردهای زبرا اتاق خواب
 • پرده پانچ سرمه ای
 • قیمت مدل پردهای جدید پذیرایی 2021
 • مدل پردهای پانچ جدید پذیرایی 2020
 • اتاق خواب ساده
 • پرده اتاق خواب نوجوان پسر
 • پرده ی فانتزی
 • پردهی دخترانه
 • قیمت مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • عکس اتاق خواب ساده دخترانه
 • مدل پردهای جدید پذیرایی ساده
 • پرده پانچ اتاق خواب
 • مدل پرده اتاق خواب پسرانه
 • پرده ی شیک
 • پردهای مدل جدید اتاق خواب
 • پرده های دخترونه
 • پردهای اتاق خواب پسرانه
 • عکس پردهای جدید اتاق خواب
 • پرده ساده صورتی
 • پانچ مدل پردهای جدید اتاق خواب 2018
 • پرده زبرا دخترانه
 • اتاق دخترانه ساده
 • پرده شیک
 • مدل پردهای زبرا جدید پذیرایی 2020
 • عکس مدل پردهای جدید پذیرایی پانچ
 • پرده های اتاق خواب
 • پرده اتاق خواب ابی
 • آتاق خواب حریر مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • آتاق خواب مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • دخترانه
 • دکوراسیون مدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه
 • مدل پردهای اتاق خواب پسرانه
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب 2020 پسرانه
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب کودک
 • مدل کرکره اتاق خواب کودک
 • پرده اتاق خواب طرح دار
 • پرده اتاق دخترانه طوسی
 • پرده شیک اتاق خواب
 • پرده ی زیبا
 • پردهای
 • پردهای کوتاه ساده و شیک پذیرایی
 • عکس دکور اتاق خواب دخترانه
 • پرده دخترانه بنفش
 • پردهای شیک اتاق خواب
 • طرح پردهای جدید
 • مدل در اتاق جدید
 • دکوراسیون اتاق خواب پسرانه 2018
 • مدل پردهای ساده
 • پرده اتاق پسر
 • مدل پردهای جدید پذیرایی ساده 2018
 • تزیین پردهای ساده با پروانه
 • شیک مدل پردهای جدید پذیرایی 2020
 • مدل پرده ساده و شیک
 • پردهای ساده و شیک پذیرایی جدید ۲۰۲۱
 • اتاق خواب پسرانه لاکچری
 • مدل پردهای ساده توری
 • جدیدترین پرده اتاق خواب
 • زیباترین اتاق خواب دخترانه
 • پرده های ساده و شیک
 • اتاق خواب مدرن دخترانه
 • دکوراسیون اتاق خواب ساده و شیک
 • اتاق خواب کودک دخترانه
 • اتاق دخترانه
 • پرده اتاق خواب کودک
 • پرده پانچ اتاق
 • اتاق خواب دختر جوان
 • طرح پرده اتاق دخترانه
 • عکس پرده عروسکی
 • مدل پرده اتاق خواب
 • مدل پرده برای اتاق دخترانه
 • مدل پرده جدید
 • مدل پرده ساده
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب کوتاه
 • پانچ مدل پردهای جدید اتاق خواب 2019
 • پرده
 • پرده اتاق
 • پرده اتاق جوان
 • پرده اتاق خواب دخترانه شیک
 • پرده اتاق خواب ۲۰۲۲
 • پرده اتاق پسر نوجوان
 • پرده اتاق پسرانه نوجوان
 • پرده حریر دخترانه
 • پردهای ساده و شیک پذیرایی قیمت
 • دخترانه صورتی
 • پرده اتاق دخترانه ساده
 • پردهای ساده اتاق خواب
 • پرده فانتزی اتاق
 • عکس پردهای ساده و شیک
 • پرده اتاق خواب صورتی
 • پرده فانتزی اتاق خواب
 • مدل پردهای ساده اتاق خواب
 • مدل های پرده اتاق خواب
 • مدل پرده جدید اتاق خواب
 • پرده اتاق خواب جدید
 • پرده شیک و ساده
 • مدل پردهای جدید اتاق خواب ۲۰۲۱
 • مدل پرده شیک و ساده
 • فرش اتاق خواب دیجیکالا
 • مدل پردهای جدید پذیرایی 2021 اینستاگرام
 • انواع مدل پردهای جدید اتاق خواب
 • پارچه پرده اتاق کودک
 • شیک ترین اتاق خواب دخترانه
 • نمونه پردهای جدید
 • تزیین پردهای ساده و شیک
 • مدلهای پردهای اتاق خواب
 • رنگ اتاق خواب پسرانه لاکچری
 • مدل پردهای لاکچری
 • زیباترین اتاق خواب دخترانه نوجوان
 • پرده مدرن اتاق خواب
 • مدل پرده اتاق کودک
 • ست اتاق خواب دخترانه سفید صورتی

مدل پردهای جدید اتاق خواب 2021 را برای اتاق خواب کودکان گرد آوری کرده‌ایم تا بر اساس سلیقه خود بهترین مدل و بهترین رنگ را برای اتاق خواب دخترانه و پسرانه انتخاب کنید. تا انتهای مقاله همراه ساریپان باشید.

 

مدل پردهای جدید اتاق خواب دخترانه 2021

دنیای فانتزی دخترانه پر از رنگ‌های شاد و سرزنده است. شما می‌توانید به راحتی ست لوازم اتاق کودک دختر خود را با رنگ‌های صورتی، سفید، یاسی یا بنفش خریداری نمایید و از شخصیت‌های مورد علاقه دختران مانند کاراکترهای والت دیزنی یا انواع گل‌ها و تصاویر زیبا که روی پارچه پرده چاپ شده اند انتخابی شیک و منحصر به فردی را داشته باشید.

پینشهاد می‌کنیم از ست‌های نمدی اتاق خواب دخترانه به عنوان تزیینات ارزان و هم رنگ پرده اتاق خواب استفاده کنید و یا مدل فرش اتاق کودک خود را با پرده و رنگ دیوار هماهنگ کنید تا دکوراسیونی منظم و نمایی دل انگیز در اتاق ایجاد شود.

در ادامه تصاویری از مدل پردهای جدید اتاق خواب دخترانه را می‌توانید مشاهده فرمایید که به زیبایی در کنار دیگر وسایل اتاق چیدمان شده اند.

 

مدل پردهای جدید اتاق خواب 2021مدل پرده اتاق خواب دخترانه سفید صورتی جدید 2021

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: قیمت میز ناهار خوری 4 نفره ارزان [10+ مدل شیک و نقلی]

نوجوان مدل پردهای جدید اتاق خواب دخترانهرو تختی اتاق کودک دخترانه ست با پرده اتاق

 

مدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه نوجوانمدل روتختی و پرده اتاق خواب دخترانه با طرح فلامینگو

 

مدل پردهای جدید اتاق خواب 2018مدل پردهای جدید اتاق خواب 2021 با رنگ طوسی و زرد

 

اتاق خواب پسرانه لاکچریمدل پرده اتاق خواب دخترانه با رنگ و طرح شاد و پر انرژی

 

قیمت زبرا اتاق کودکمدل پرده اتاق خواب دخترانه با تم صورتی و فانتزی

 

مدل فرش اتاق کودکمدل پرده اتاق خواب دخترانه جدید و مناسب خانه‌های مدرن

مدل پردهای ساده و شیک اتاق خواب دخترانه

قیمت زبرا اتاق کودکمدل پرده اتاق خواب دخترانه ساده و شیک 2021

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: قیمت یخچال کوچک چقدر است؟ [10+ مدل پرفروش]

مدل فرش اتاق کودکمدل پرده اتاق دخترانه ساده و فانتزی صورتی رنگ

 

اتاق کودک+عکسمدل ست کامل رو تختی و پرده اتاق دخترانه با رنگ سفید و بنفش

 

مدل پردهای جدید اتاق خواب 2018مدل پره اتاق خواب دخترانه با طرح چاپ شده زیبا و فانتزی

 

اتاق خواب پسرانه لاکچریمدل پردهای اتاق خواب جدید 2021 کودکانه پانچ با رنگ طیفی سفید و صورتی

یکی از بهترین راه‌ها برای خرید پرده اتاق خواب کودکان، خرید پرده پانچ است. زیرا بر روی پارچه این مدل پرده‌ها هر مدل تصویر، نوشته و عکسی را می‌توانید به راحتی چاپ کنید و دیگر نیاز نیست به دنبال تم مورد علاقه فرزندتان در بازار بگردید.

به علاوه پرده‌های پانچ ظاهری ساده، مدرن و امروزی دارند و از همه بهتر اینکه نصب راحت و آسانی دارند.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: تیپ اسپرت دخترانه برای تولد اینستاگرام

فرش اتاق کودک آپادانامدل تصاویر ست اتاق خواب دخترانه صورتی و سلطنتی جدید

 

روتختی اتاق کودک دخترانهمدل پارچه پردهای اتاق خواب جدید دخترانه با طرح ریز و شیک

 

والان اتاق خوابمدل پرده اتاق خواب دخترانه کلاسیک

پردهای فانتزی اتاق خواب دخترانه 2021

مدل پردهای جدید اتاق خواب 2021مدل پرده‌های جدید اتاق خواب دخترانه شیک 2021

 

نوجوان مدل پردهای جدید اتاق خواب دخترانهمدل پرده فانتزی و جدید برای اتاق خواب دخترانه

مدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه

دکوراسیون اتاق خواب پسرانه پر از رنگ‌های جذاب و پر شور است. سرمه‌ای،‌ آبی، قرمز و سفید از رنگ‌هایی پر نشاط، پر انرژی و مورد علاقه پسرها هستند.

در تصاویر زیر مدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه نوجوان را تماشا خواهیم کرد که همگی از نقوش و تصاویر خاص و جدید در آن‌ها استفاده شده است.

برای داشتن اتاق خواب پسرانه لاکچری از تصاویر زیر الهام گرفته و پرده‌هایی مدرن و جذاب برای اتاق فرزند خود تهیه فرمایید.

 

قیمت زبرا اتاق کودکدکوراسیون ساده و شیک اتاق خواب پسرانه با رنگ آبی آسمانی

 

مدل فرش اتاق کودکمدل پردهای جدید اتاق خواب 2021 پسرانه لاکچری و جددی با طرح کهکشان

 

قیمت زبرا اتاق کودکمدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه و دخترانه با طرح مداد رنگی

 

مدل فرش اتاق کودکمدل پرده پانچ اتاق خواب پسرانه با رنگ آبی و سرمه‌ای

 

اتاق کودک+عکسچاپ تصاویر مورد علاقه کودکان بر روی پارچه پرده‌ای

 

مدل پردهای جدید اتاق خواب 2018مدل پردهای جدید اتاق خواب 2021 پانچ با رنگ آبی و سرمه ای برای اتاق خواب مدرن پسرانه

 

اتاق خواب پسرانه لاکچریمدل پرده طوسی رنگ برای اتاق خواب پسرانه لاکچری

 

اتاق خواب پسرانه لاکچریمدل پرده شاد و فانتزی برای اتاق خواب پسرانه جدید 2021

 

تور اتاق کودکمدل پردهای جدید اتاق خواب پسرانه پانچ با طرح نقشه کره زمین 2021

تور اتاق کودک ست لوازم اتاق کودکمدل پرده اتاق خواب پسرانه ساده و لوکس

 

شید اتاق کودکمدل پرده پانچ اتاق پسرانه با طرح آسمان و کهکشان جدید

 

فرش اتاق کودک آپادانامدل پرده اتاق خواب پسرانه توری و والان دار آبی رنگ جدید

 

روتختی اتاق کودک دخترانهخرید پرده اتاق خواب پسرانه کارتونی و فانتزی با طرح جدید

 

کرکره اتاق کودکمدل پردهای جدید اتاق خواب 2021 سبز آبی مناسب اتاق خواب مدرن و فانتزی پسرانه

 

والان اتاق خوابمدل پرده توری سفید و آبی رنگ برای دکوراسیون اتاق خواب پسرانه

 

اتاق خواب پسرانه لاکچریمدل پردهای پانج اتاق خواب پسرانه با طرح فانتزی و لوکس

 

مدل فرش اتاق کودکمدل پرده فانتزی و جذاب اتاق خواب پسرانه با رنگ آبی آسمانی

نمونه مدل پردهای جدید اتاق خواب 2021

پردهای ساده و شیک اتاق خواب

پردهای ساده و شیک اتاق خواب

شیک ترین و جدیدترین مدل پرده صورتی با طراحی شیک و ساده برای اتاق خواب

 

پردهای ساده و شیک اتاق خواب

نمونه مدل پردهای اتاق خواب جدید 2021 با رنگ‌های جدید و شیک

 

پردهای ساده و شیک اتاق خواب جدید

نصب پرده اتاق خواب کوتاه با طراحی ساده برای دکوراسیون داخلی اتاق خواب

پردهای ساده و شیک اتاق خواب فانتزی

زیباترین و شیک ترین مدل پرده اتاق خواب با طرح فانتزی

 

پردهای ساده و شیک اتاق خواب خاص

نمونه مدل جدیدترین و بهترین پرده فانتزی برای دکوراسیون اتاق خواب کودک

 

جدیدترین پردهای ساده و شیک اتاق خواب

ساده ترین و زیباترین مدل پرده به رنگ ابی برای دکوراسیون اتاق خواب لاکچری

 

مدل جدید پردهای زبرا اتاق خواب 2021

مدل جدید پردهای زبرا اتاق خواب 

نمونه مدل پرده اتاق خواب زبرا

 

مدل جدید پردهای زبرا اتاق خواب

شیک ترین و زیباترین مدل پرده زبرا برای دکوراسیون اتاق خواب

 

جدیترین مدل جدید پردهای زبرا اتاق خواب 

استفاده از پرده طرحدار شیک و جدید برای دکوراسیون اتاق خواب

 

————-.

پرده یکی از مهم ترین عناصر تزیینی در دکوراسیون داخلی است و نقش موثری در زیبایی و جذابیت دکوراسیون بخش های مختلف منزل دارد از این رو بهتر است شما در هنگام انتخاب طرح و رنگ پرده برای قسمت های مختلف منزل خود حساسیت لازم را به خرج دهید.

در ادامه تصاویری از انواع مدل پرده اتاق خواب دخترانه با جدیدترین و زیباترین طرح های مد سال را مشاهده خواهید کرد.

پرده اتاق خواب دخترانه در انواع طرح و رنگ های مختلف موجود است و شما می توانید از بین این مدل های متنوع با توجه به طرح و رنگ سایر وسایل موجود در اتاق خواب فرزندتان پرده ای با طرح زیبا و شیک را انتخاب نمایید.

پرده طرح دار و شیک

مدل پرده اتاق خواب دخترانه با جدیدترین طرح های مد سال

پرده بیشترین فضا روی دیوار را اشغال می کند از این رو رنگ و مدل پرده تاثیر زیادی روی زیبایی و جذابیت دکوراسیون داخلی اتاق خواب دارد بنابراین بهتر است شما برای تزیین اتاق خواب کودک و نوجوان از پرده هایی با طرح خاص و در عین حال شیک استفاده کنید.

مدل پرده طرح دار

مدل پرده طرح دار و ساده برای اتاق خواب دخترانه

در هنگام انتخاب مدل پرده برای اتاق خواب باید به جنس و طرح و رنگ پرده توجه ای ویژه ای داشته باشید.

پرده هایی که برای اتاق خواب کودکان و نوجوانان طراحی می شوند دارای طرح های متنوعی هستند و بهتر است شما پرده ها با طرح های عروسکی و فانتزی را برای اتاق خواب دخترانه کودک انتخاب کنید.

پرده ها با مدل های ساده و طرح دار برای اتاق خواب نوجوانان دختر انتخابی مناسب و ایده آل محسوب می شوند. انتخاب رنگ پرده اتاق خواب دخترانه یکی از مهم ترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رنگ هایی مانند زرد و قرمز و آبی و سبز مورد توجه کودکان هستند و بهتر است پرده اتاق کودک از بین ترکیب این رنگ ها انتخاب شود.

مدل پرده طرح دار

مدل پرده شیک و ساده

مدل پرده طرح دار و شیک

مدل پرده اتاق خواب دخترانه

مدل پرده صورتی

مدل پرده شیک و طرح دار

مدل پرده زیبا و طرح دار

مدل پرده زیبا برای اتاق خواب

مدل پرده زیبا برای اتاق خواب دخترانه

مدل پرده شیک و زیبا

مدل پرده شیک و طرح دار

مدل پرده صورتی و ساده

مدل پرده اتاق خواب دخترانه

پرده طرح دار برای اتاق کودک

مدل پرده اتاق خواب دخترانه
پرده ها با رنگ های روشن و شاد به فضای اتاق خواب نوجوانان روح و نشاط می بخشند بنابراین در صورت امکان بهتر است رنگ پرده اتاق خواب نوجوانان را از بین این رنگ ها انتخاب کنید.

علاوه بر رنگ و مدل پرده اتاق خواب دخترانه باید به جنس پرده برای اتاق خواب کودکان و نوجوانان توجه داشته باشید. پرده های ضخیم برای اتاق خواب های روشن مناسب و ایده آل هستند و اگر اتاق خواب فرزند شما تاریک است بهتر است پرده ای نازک را روی پنجره های اتاق خواب نصب کنید تا فضای اتاق خواب در هنگام روز نور کافی داشته باشد.

پرده های کرکره ای و پرده زبرا با طرح های رنگی و عروسکی و یا کارتونی برای اتاق خواب کودکان و نوجوانان انتخابی مناسب محسوب می شوند همچنین شما می توانید با نصب این مدل پرده ها روی پنجره نور را برای ورود به اتاق خواب به راحتی تنظیم کنید.

مدل پرده زیبا

مدل پرده ساده

مدل پرده شیک و طرح دار

مدل پرده اتاق خواب کودک

مدل پرده شیک برای اتاق خواب کودک

 

پرده اتاق خواب

مدل پرده ساده برای اتاق خواب

مدل پرده برای اتاق خواب دخترانه

مدل پرده شیک و طرح دار

مدل پرده اتاق خواب دخترانه با طرح های زیبا و شیک

مدل پرده ساده —————.

مدل پرده اتاق کودک با جدیدترین طرح های مد سال

در هنگام انتخاب مدل پرده برای اتاق کودک باید به نکاتی توجه داشته باشید تا بتوانید زیباترین پرده را برای دکوراسیون داخلی اتاق کودکان انتخاب نمایید

همچنین اگر طرح و رنگ پرده اتاق خواب کودکان بدرستی انتخاب شود اتاق آن ها به زیباترین شکل ممکن تزیین می شود. اساسا پرده اتاق خواب نقش مهمی در زیبایی و تزئین اتاق کودکان دارد.

مدل پرده طرح دار

مدل های پرده اتاق کودک دختر

تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی اتاق کودکان را نباید نادیده گرفت بنابراین بهتر است قبل از هر چیز در انتخاب رنگ پرده برای اتاق کودک حساسیت لازم را به خرج دهید. پرده ها با انواع رنگ های روشن برای اتاق خواب کودکان انتخابی مناسب و ایده آل هستند زیرا این رنگ ها باعث ایجاد شادی و نشاط در بین کودکان می شوند.

توجه داشته باشید که بهتر است طرح پرده اتاق کودک را با توجه به طرح و رنگ بالش و روتختی و ملحفه و فرش و … انتخاب کنید تا وسایل اتاق کودک ست شوند و جذاب تر به نظر برسند.

مدل پرده اتاق خواب دخترانه با طرح های فانتزی نظیر پروانه و پرنسس و گل و … برای اتاق کودکان دختر مناسب تر هستند زیرا دختر بچه ها عاشق این طرح های شیک و فانتزی می باشند.

طول پرده برای اتاق کودک یکی دیگر از نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. پرده ها با طول کوتاه برای پنجره های کوتاه و پرده با طول بلند برای پنجره های بلند و تمام قد مناسب تر می باشند.

پرده اتاق کودک

مدل پرده طرح دار برای اتاق کودک

مدل پرده طرح دار اتاق کودک

مدل پرده اتاق کودک طرح دار

مدل پرده شیک و زیبا برای اتاق کودک

 

مدل پرده جدید

مدل پرده آبی طرح دار

پرده کرکره ای برای اتاق کودک

مدل پرده صورتی

مدل پرده طرح دار و زیبا

مدل پرده صورتی زیبا و جدید

مدل پرده شیک و طرح دار

مدل پرده صورتی برای اتاق کودک

مدل پرده شیک و زیبا

مدل پرده طرح دار و زیبا

مدل پرده طرح دار و زیبا

مدل پرده زیبا و طرح دار برای اتاق کودک

مدل پرده شیک و صورتی برای اتاق کودک

مدل پرده زیبا و طرح دار برای اتاق کودک

مدل پرده برای اتاق کودک

مدل پرده آبی برای اتاق کودک

مدل پرده اتاق دخترانه

مدل پرده شیک و زیبا برای اتاق کودک

مدل پرده شیک و طرح دار

مدل پرده زیبا

مدل پرده جدید برای اتاق کودک

مدل پرده صورتی زیبا و جدید

مدل پرده با طرح فانتزی

مدل پرده با طرح فانتزی و زیبا

مدل پرده شیک

مدل پرده شیک و زیبا

مدل پرده طرح عروسکی

مدل پرده اتاق کودک

مدل های پرده برای اتاق کودک پسر

پرده خوب نه تنها باعث تزیین زیباتر اتاق خواب می شود بلکه روی روحیه و ساعت خواب و سلامت کودکان تاثیر بسزایی دارد. بهتر است مدل پرده اتاق کودک را با توجه به جنسیت فرزند خود انتخاب کنید.

پسر بچه ها عاشق پرده ها با طرح های ماشین و کامیون و … هستند بنابراین بهتر است پرده اتاق کودک پسرانه را از بین طرح های پسرانه و هیجان انگیز انتخاب نمایید.

پرده های اتاق کودک پسرانه در انواع رنگ های روشن و تیره موجود هستند و شما می توانید رنگ پرده را از بین رنگ های شاد نظیر آبی و نارنجی و … که مخصوص پسر بچه ها هستند انتخاب نمایید.

جنس پرده یکی دیگر از نکات مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد و بهتر است شما جنس پارچه پرده اتاق کودکان را از بین پارچه ها با کیفیت عالی انتخاب کنید تا پرده در برابر شست و شو و نور آفتاب مقاوم تر باشد.

مدل پرده آبی برای اتاق کودک

مدل پرده طرح دار برای اتاق کودک

مدل پرده شیک و فانتزی برای اتاق کودک

مدل پرده طرح دار و زیبا

پرده شیک و طرح دار

پرده طرح دار و شیک دخترانه

مدل پرده ساده برای اتاق کودک

مدل پرده خرسی برای اتاق کودک

مدل پرده اتاق طرح دار

مدل پرده طرح دار برای اتاق کودک

مدل پرده زیبا و طرح دار

مدل پرده طرح دار و شیک

مدل پرده با طرح عروسکی

 

مدل پرده طرح دار و شیک

مدل پرده زیبا برای اتاق کودک

مدل پرده طرح دار

مدل پرده شیک و طرح دار برای اتاق کودک

 

مدل پرده طرح دار و شیک

 

مدل پرده اتاق کودک با طرح فانتزی

مدل پرده اتاق خواب کودک

مدل پرده شیک و طرح دار

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *