خرید هدیه تولد برای دختر 12 ساله [ 8 پیشنهاد باورنکردنی!]

بهترین هدیه برای تولد دختر 12 ساله

جشن تولد کادوی تولد برای دختر 12 ساله

کادوی تولد برای دختر 12 ساله

کادو تولد برای دختر ۱۲ ساله

کادو برای دختر ۱۲ ساله

هدیه برای دختر ۱۲ ساله

کادو تولد دختر ۱۲ ساله

کادوی تولد برای دختر 12 ساله ارزان

خرید هدیه تولد برای دختر 12 ساله

کادو برای تولد دختر ۱۲ ساله

کادو تولد برای دختر 12 ساله

 • نوجوانان کادوی تولد برای دختر 12 ساله
 • کادو برای دختر 12 ساله
 • هدیه تولد برای دختر ۱۲ ساله
 • کادو تولد دخترانه ۱۲ ساله
 • بهترین کادو تولد برای دختر ۱۲ ساله
 • هدیه مناسب برای دختر ۱۲ ساله
 • هدیه برای دختر 12 ساله
 • بهترین کادو برای دختر ۱۲ ساله
 • کادوی تولد برای دختر ۱۲ ساله
 • کادوی تولد مناسب دختر ۱۲ ساله
 • کادوی تولد برای دختر 11 ساله
 • چي بخرم کادوی تولد برای دختر 12 ساله
 • بهترین هدیه تولد برای دختر ۱۲ ساله
 • کادوی تولد برای دختر ۱۱ ساله
 • بهترین کادوی تولد برای دختر ۱۲ ساله
 • کادو تولد برای دختر ۱۱ ساله
 • بهترین هدیه برای دختر ۱۲ ساله
 • هدیه تولد دختر ۱۲ ساله
 • بهترین کادو برای دختر 12 ساله
 • کادو مناسب برای دختر ۱۲ ساله
 • کادو تولد برای دختر ۱۲ساله
 • کادوی تولد دختر ۱۲ ساله
 • کادو برای دختر ۱۱ ساله
 • کادو تولد برای دختر ۱۲
 • کادو تولد برای دختر ۱۲ ساله ارزان
 • هدیه مناسب دختر ۱۲ ساله
 • کادو برای دختر ۱۲ساله
 • کادو دختر ۱۲ ساله
 • کادو برای دختر 11 ساله
 • کادو تولد برای دختر۱۲ساله
 • هدیه برای روز دختر ۱۲ ساله
 • کادو تولد برای دختر 11 ساله
 • تولد دختر ۱۲ ساله
 • کادو برای دختر نوجوان
 • هدیه برای دختر ۱۱ ساله
 • کادو برای روز دختر ۱۲ ساله
 • کادو تولد دختر ۱۱ ساله
 • کادو برای تولد دختر ۱۱ ساله
 • عروسک برای دختر ۱۲ ساله
 • هدیه تولد برای دختر ۱۱ ساله
 • کادو تولد برای دختر بچه ۱۲ ساله
 • کادو تولد دختر 12 ساله
 • کادو تولد برای دختر ۱۳ ساله
 • کادو برای نوجوان دختر
 • هدیه برای دختر ۱۳ ساله
 • بهترین کادو برای دختر ۱۳ ساله
 • کادو برای دختر دوازده ساله
 • کادو تولد برای دختر نوجوان
 • کادو برای دختر ۱۳ ساله
 • بهترین کادو برای دختر نوجوان
 • کادو تولد برای دختر 13 ساله
 • کادوی تولد برای دختر ۱۳ ساله
 • بهترین هدیه برای تولد دختر 11 ساله
 • بهترین کادو تولد برای دختر ۱۱ ساله
 • هدیه تولد برای دختر ۱۳ ساله
 • کادو برای دختر۱۲ساله
 • کادو تولد دختر ۱۳ ساله
 • هدیه برای دختر نوجوان
 • جشن تولد دخترانه ۱۲ ساله
 • کادو برای روز دختر ۱۱ ساله
 • هدیه برای نوجوان دختر
 • کادو تولد برای نوجوانان دختر
 • کادو تولد برای دختر۱۱ ساله
 • هدیه به دختر نوجوان
 • کادو تولد برای دختر ۱۱ساله
 • هدیه تولد برای دختر نوجوان
 • هدیه برای تولد دختر
 • هدیه برای دختر 13 ساله
 • کادو تولد دختر نوجوان
 • وسایل برای دختر ۱۲ ساله
 • کادوی تولد برای دختر 11 ساله ارزان
 • هدیه یادگاری برای دختر
 • کادو مناسب دختر 12 ساله
 • کادو برای دختر بچه ۱۲ ساله
 • هدیه های ارزان برای دختر
 • کادو تولد برای دختر 12 ساله نی نی سایت
 • دختر 12
 • هدیه جشن تولد
 • خرید هدیه خاص
 • کادو تولد برای دختر
 • کادو تولد چی بخرم
 • پیشنهاد کادو تولد برای دختر
 • تولد دختر ۱۱ ساله
 • تولد ۱۲ سالگی دخترانه
 • عکس تولد دختر ۱۲ ساله
 • خرید هدیه تولد
 • عروسک برای تولد دختر
 • بهترین کادو برای دختر ۱۱ ساله
 • هدیه برای تولد
 • لیست چیزهایی که دوست دارم هدیه بگیرم
 • بهترین یادگاری
 • تولد دخترانه ۱۲ ساله
 • کادو برای بچه ۱۲ ساله
 • بهترین هدیه برای دختر نوجوان
 • هدیه برای دختر 11 ساله
 • تولد دختر ۱۳ ساله
 • تولد دخترم چی بخرم
 • هدیه برای دختر
 • برای تولد دوستم چی بخرم
 • کادو تولد برای دختر 23 ساله
 • هدیه تولد دخترانه
 • هدیه تولد خاص
 • هدیه مناسب دختر نوجوان
 • کادوی تولد چی بخرم
 • هدیه خاص برای تولد
 • کادو برای دختر ۱۱ساله
 • برای تولدم چی بخرم
 • هدیه تولد مناسب دختر نوجوان
 • عکس یه دختر ۱۲ ساله
 • کادو برای دختر 13 ساله
 • عکس تولد دختر 12 ساله
 • کادو برای تولد دختر ۱۳ ساله
 • لاكچري ترين کادو تولد برای دختر
 • خرید کادو تولد برای دختر
 • هدیه دخترانه برای تولد
 • بهترین کادو تولد برای دختر 11 ساله
 • کادو تولد چی بخرم برای دختر
 • کادو تولد برای دختر ۲۴ ساله
 • بهترین کادو برای نوجوانان دختر
 • کادو دخترانه نوجوان
 • کادو تولد دخترانه
 • هدیه دختر
 • بهترین کادو برای تولد دختر نوجوان
 • کادوی مناسب برای دختر نوجوان
 • کادو برای دختر
 • کادو تولد برای دختر 17 ساله
 • کادو تولد
 • کادو تولد کیوت دخترانه
 • لیست چیزایی که دوست دارم هدیه بگیرم
 • کادو تولد برای دختر 18 ساله
 • هدیه تولد برای پسر 15 ساله
 • هدیه تولد
 • کادو تولد برای دختر ۱۰ ساله ارزان
 • کادو برای تولد دخترانه
 • خرید هدیه برای دختر
 • عکس دوست دختر ۱۲ ساله
 • کادوبرای دختر
 • کادو تولد نوجوان دختر
 • خرید کادو برای دختر
 • کادو تولد برای دختر 15 ساله
 • دختر ۱۲ ساله
 • خرید هدیه
 • کادو تولد برای نوجوان دختر
 • کادو برای روز تولد دختر
 • عروسک تولد دختر
 • کادوی مناسب دختر نوجوان
 • تولد دوستم چی بخرم
 • پیشنهاد برای کادو تولد دختر
 • کادو تولد برای پسر ۱۲ ساله
 • کادو تولد دختر
 • کادو برای دختران نوجوان
 • کادو تولد لاکچری دخترانه
 • تولد برای دختر ۱۲ ساله
 • کادوی تولد دختر ۱۱ ساله
 • برای دختر ۱۲ ساله
 • پیشنهاد هدیه تولد دخترانه
 • کادوی تولد برای دختر 13 ساله
 • کادو تولد برای دختر ۱۳ساله
 • کادو چی بخریم برای دختر
 • هدیه مناسب برای دختر نوجوان
 • کادو تولد برای پسر 12 ساله
 • کادو تولد ارزان برای دختر
 • کادو دخترانه
 • بهترین هدیه
 • رژ لب برای دختر ۱۲ ساله
 • کادو برای جشن تولد دختر
 • کادو تولد برای دخترانه
 • تولد ۱۲ ساله
 • کادوی مناسب دختر ۱۲ ساله
 • پیشنهاد کادو تولد دخترانه
 • هدیه برای تولد دختر ۱۳ ساله
 • کادو تولد برای دخترم چی بخرم
 • کادوهایی که میشه برای دخترا خرید
 • بهترین کادو تولد برای دختر
 • راهنمای خرید هدیه
 • کادو تولد دخترانه نوجوان
 • کادو تولد دخترونه
 • هدیه خاص برای دختر
 • خرید کادو تولد دخترانه
 • هدیه لاکچری دخترانه
 • هدیه تولد برای دختر
 • دختر 12 ساله
 • باکس تولد دخترانه
 • بهترین هدیه برای دختر
 • خرید کادو تولد
 • باکس هدیه تولد دخترانه
 • عکس دختر ۱۲ ساله
 • خرید هدیه تولد برای خانم ها
 • باکس تولد برای دختر
 • تولد هدیه
 • دختر۱۲ ساله
 • هدیه برای تولد دخترانه
 • دوست دختر 12 ساله
 • کادوی مناسب برای دختر
 • یادگاری برای دختر
 • برای تولد دختر نوجوان چی بخریم
 • تولد برای دختر ۱۳ ساله
 • برای هدیه تولد چی بخرم
 • لیست چیز هایی که دوست دارم هدیه بگیرم
 • کادو تولد چی بخریم برای دختر
 • کادو تولد چی بگیرم
 • کادو‌برای دختر
 • یادگاری تولد دخترانه
 • سوغاتی برای دختر
 • کادو برای تولد دخترم چی بخرم
 • خرید برای تولد
 • دوست دختر ۱۲ ساله
 • کادوی تولد برای دختر
 • هدیه ارزان قیمت برای دختر
 • هدیه خاص برای روز مادر
 • کادو روز تولد دختر
 • کادوی روز تولد دختر
 • کادو برای نوجوان
 • بهترین هدیه تولد برای دختر
 • هدیه تولد نوجوان
 • هدیه تولد دختر
 • کادو دخترانه برای تولد
 • بهترین کادو تولد برای دختر ۱۳ ساله
 • دختر دوازده ساله
 • هدیه برای دوست دختر
 • هدیه تولد ارزان برای دختر
 • عکس دختر 12 ساله
 • کادوی تولد
 • دختر 12ساله
 • بهترین کادو تولد برای دوست دختر
 • هدیه تولد زنانه
 • چه کادوهایی باعث جدایی می شود
 • کادو به دوست دختر
 • کادو برای تولد
 • هدیه به دختر
 • هدیه خاص تولد
 • بهترین هدیه برای دختر 10 ساله
 • تولد 12 سالگی
 • تولد برای دختر ۱۱ ساله
  خرید هدیه تولد برای دختر 12 ساله.
 • دخترم
 • عکس هدیه تولد دخترانه
 • هدیه ی تولد
 • کادو تولد برای دختر بچه ۱۱ ساله
 • کادو برای تولد مادر
 • کادو برای دختر تولد
 • هدیه تولد برای دوست دختر
 • هدیه تولد دختر نوجوان
 • پیشنهاد کادوی تولد دخترانه
 • بهترین کادو تولد برای دختر نوجوان
 • عکس تولد دختر ۱۳ ساله
 • هدیه برای نوجوانان دختر
 • چه کادویی برای تولد دخترم بخرم
 • روز دختر چی بخرم
 • هدیه برای دختران نوجوان
 • هدیه تولد دخترانه نوجوان
 • کادو برای تولد دختر نوجوان
 • کادو برای دختر 18 ساله
 • کادو قشنگ برای دختر
 • کادوی تولد چی بگیرم
 • خرید کادو دخترانه
 • کادوی مناسب تولد دختر
 • دختر ۱۲
 • هدیه مناسب برای تولد دختر
 • برای تولد دختر چی بخریم
 • بهترین کادو برای دختر
 • کادو برای دخترها
 • 18 سالگی کادو تولد برای دختر 18 ساله
 • بهترین هدیه تولد دخترانه
 • بهترین کادو برای تولد دختر
 • مناسب ترین کادو تولد برای دختر
 • هدیه تولد دخترونه
 • نوجوان کادو تولد برای دختر 15 ساله
 • هدیه تولد چی بگیرم
 • کادو برای تولد دختر
 • کادو تولد برای دختر 14 ساله
 • کادو کیوت دخترانه
 • کادوی تولد برای پسر ۱۲ ساله
 • خرید کادوی تولد دخترانه
 • عکس کادو تولد برای دختر
 • هدیه تولد برای پسر 13 ساله
 • ایده کادو تولد برای دختر نوجوان
 • خرید کادو برای دوست دختر
 • کادو برای تولد دخترم
 • کادو تولد برای پسر 18 ساله
 • کادوی تولد دخترانه
 • بهترین تحفه برای دوست دختر
 • پک هدیه تولد دخترانه
 • کادو برای پسر ۱۲ ساله
 • کادو تولد لاکچری زنانه
 • هدیه خاص دخترانه
 • برای تولد چی بخرم
 • کادو تولد برای پسر ۱۸ ساله
 • هدیه دوست دختر
 • کادو ماندگار برای دختر
 • باکس هدیه تولد دخترانه اینستا
 • کادوی تولد برای پسر ۱۳ ساله
 • بهترین کادو برای دختران
 • هدیه برای نوجوان
 • هدیه تولد دخترانه شیک
 • چه کادویی دختر را خوشحال میکند
 • کادو برای دوست دختر
 • کادو خاص دخترانه
 • خرید هدیه دخترانه
 • کادو تولد برای پسر ۱۳ ساله
 • کادو برای تولد پسر ۱۵ ساله
 • هدیه برای خانم ۶۰ ساله
 • دوست دختر ۱۱ ساله میخوام
 • کادو روز تولد
 • کادو تولد دوست دختر
 • پیشنهاد کادو تولد
 • بچه 12 ساله
 • باکس هدیه دخترانه
 • پک هدیه دخترانه
 • پک هدیه ارزان
 • خرید هدیه زنانه
 • هدیه روز تولد
 • هدیه برای پسر نوجوان
 • هدیه روز دختر
 • هدیه تولد برای خانم ها
 • خرید کادوی تولد
 • عکس دختر زیبا ۱۲ ساله

خرید هدیه تولد برای دختر 12 ساله ، عبارتی است که به احتمال زیاد جستجو کرده اید و الان مسیرتان به اینجا خورده. باید بهتون بگم که جای درستی آمده اید چون در این مقاله قراره کادوهایی را معرفی کنیم که دخترهای 12 ساله عاشق آن هستند و از گرفتن چنین کادوهایی نهایت لذت رو میبرن پس اگر شما هم تصمیم گرفته اید برای دختر 12 ساله کادو بخرید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

خرید کادو تولد برای دختر 12 ساله

دختر های 12 ساله الان دیگر مثل قبل نیستند و خیلی مغز بازتر و بروزتری نسبت به قدیم دارند. همچنین بیشتر از سن خود میفهمند و این بیشتر فهمیدن برمیگردد به دسترسی خیلی ساده به اینترنت، یعنی جهان نامحدود که با دسترسی به آن میتوان سیر تا پیاز هر چیزی را متوجه شد. در نتیجه در خرید هدیه برای دختر 12 ساله باید دقت کافی را داشته باشید تا با هدیه تان بتوانید او را راضی و خوشحال کنید.
خرید هدیه برای تولد دختر 12 ساله

ما با تحقیقی که از وب سایت های مختلف و کامنت هایی که در سایت های گذاشته شده بود لیستی از هدیه های که دختران 12 ساله با گرفتن آنها خوشحال می شوند را جمع آوری کرده ایم که در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت.
در ادامه با ما همراه باشید قول میدیم با این کادو ها دختر 12 ساله رو راضی نگه دارید.

خرید عروسک برای هدیه به دختر 12 ساله

 

عروسک پاتریک مدل Pinki

عروسک پاتریک مدل Pinki
 

مشخصات

 • ابعاد کالا
  460x420x240 میلی‌متر
 • وزن
  100 گرم
 • جنس
  پولیشی
 • نوع سختی جنس
  نرم
 • رده سنی
  خردسال , کودک , نوجوان , بزرگسال
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت شست‌وشو در ماشین لباسشویی
 • ویژگی‌های حرکتی
  قابلیت حرکت
 • ابعاد بسته‌بندی
  460x420x240
 • وزن بسته‌بندی
  100

مشاهده قیمت و خرید

عروسک طرح اسب تک شاخ یونیکورن ایستاده ارتفاع 48 سانتی متر

عروسک طرح اسب تک شاخ یونیکورن

 

مشخصات

 • ابعاد کالا
  350x150x480 میلی‌متر
 • وزن
  300 گرم
 • جنس
  پولیشی
 • نوع سختی جنس
  نرم
 • رده سنی
  خردسال , کودک , نوجوان , بزرگسال
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت شست‌وشو در ماشین لباسشویی

مشاهده قیمت و خرید

عروسک طرح اختاپوس مودی طول 24 سانتی متر

 

عروسک طرح اختاپوس

مشخصات

 • ابعاد کالا
  240x240x130 میلی‌متر
 • وزن
  154 گرم
 • جنس
  پولیشی
 • نوع سختی جنس
  نرم
 • رده سنی
  خردسال , کودک , نوجوان , بزرگسال
 • ویژگی‌های نظافتی
  قابلیت شست‌وشو در ماشین لباسشویی

مشاهده قیمت و خرید

عروسک طرح روسی مدل R80 ارتفاع 35 سانتیمتر

عروسک طرح روسی

 

مشخصات

 • ابعاد کالا
  350x150x350 میلی‌متر
 • جنس
  پارچه
 • نوع سختی جنس
  نرم
 • رده سنی
  خردسال , کودک , نوجوان , بزرگسال
 • اقلام همراه
  کیف و کوله پشتی یا عروسک کوچک

مشاهده قیمت و خرید

خرید دستبند برای هدیه به دختر 12 ساله

 

دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه گالری کد Ri3-H1170

دستبند طلا 18 عیار زنانه ریسه

مشخصات

 • قابل استفاده برای
  بانوان
 • جنس
  سنگ و طلا
 • عیار
  عیار 18
 • طول تقریبی دستبند
  17 سانتی‌متر
 • نحوه بسته شدن زیورآلات
  گره‌ای
 • جنس پلاک
  طلا
 • طرح پلاک
  سنگی
 • ابعاد تقریبی پلاک
  0.6×2 سانتی‌متر
 • ویژگی‌های ظاهری
  قفل
 • توضیحات نگین و سنگ
  سنگ ارگانیک حدید
 • کمترین قطر دستبند
  13 سانتی‌متر
 • بیشترین قطر دستبند
  18 سانتی‌متر
 • سایر توضیحات
  با قابلیت امکان تغییر سایز
 •  
  ظریف, مقاوم و ضد حساسیت
 • جنس بسته‌بندی
  مقوا

مشاهده قیمت و خرید

دستبند طلا 18 عیار زنانه گالری آمانژ مدل D131

 

دستبند طلا 18 عیار زنانه

مشخصات

 • جنس
  سنگ و طلا
 • عیار
  عیار 18
 • جنس پلاک
  طلا
 • طرح پلاک
  درخت زندگی
 • ابعاد تقریبی پلاک
  1.2 سانتی‌متر
 • ویژگی‌های ظاهری
  پلاک

مشاهده قیمت و خرید

دستبند طلا عیار 18 زنانه مدل sba09

دستبند طلا عیار 18 زنانه

دستبند و توپ Clover ترکیبی زیبا از توپ و بشقاب حکاکی شده طلای 18 عیار با طرح شبدر می باشد که با زنجیر توپی استیل مرغوب و یکدست و بدون ایجاد حساسیت به هم متصل شده اند

سایز استاندارد دستبند 18 سانتی متر و دارای زنجیر می باشد. با اندازه در انتها طرح شبدر نمادی از شادی و دوستی بین افراد است،

از طرفی قرار گرفتن در کنار توپ طلا، در عین حال زیبایی آن را دو چندان کرده و هدیه و گزینه ای مناسب برای استفاده روزمره برای خانم های زیبا و زیبا است.

مشخصات

 • طول دستبند
  18 سانتی‌متر
 • جنس
  بند و طلا
 • عیار
  عیار 18
 • نحوه بسته شدن زیورآلات
  قفل قابل تنظیم
 • جنس پلاک
  استیل
 • طرح پلاک
  شبدر
 • جنس بسته‌بندی
  مقوا
مشاهده قیمت و خرید
 
دستبند طلا 18 عیار زنانه مانچو کد bfg211
 
دستبند طلا 18 عیار زنانه مانچو

مشخصات

 • قابل استفاده برای
  بانوان
 • جنس
  بند و طلا
 • عیار
  عیار 18
 • طول تقریبی دستبند
  18 سانتی‌متر
 • نحوه بسته شدن زیورآلات
  ساده
 • جنس پلاک
  طلا
 • طرح پلاک
  پلاک طلا طرح زنجیر
 • ویژگی‌های ظاهری
  قفل
 • سایر توضیحات
  ساخته شده از:
 •  
  – یک پلاک طلا 18 عیار طرح زنجیر با ابعاد حدودی 0.5 × 2.5 سانتی متر بعنوان پلاک دستبند
 •  
  – بند بافت به رنگ مشکی بسیار محکم به همراه سر بندهای استیل با آبکاری طلایی
 •  
  – قفل کشویی با آبکاری طلایی دارای قابلیت ریگلاژ (مناسب برای سایز دست اکثر خانم ها)
 •  
  – این دستبند قابل شستشو میباشد و رعایت بهداشت و شستشو مرتب آن با آب و کف برای ماندگاری، دوام و شفافیت بیشتر آن الزامیست

مشاهده قیمت و خرید

دستبند طلا 18 عیار زنانه گالری آمانژ مدل D118

دستبند طلا 18 عیار زنانه

 

مشخصات

 • جنس
  چرم و طلا
 • عیار
  عیار 18
 • طول تقریبی دستبند
  17 سانتی‌متر
 • نحوه بسته شدن زیورآلات
  مگنتی
 • جنس پلاک
  طلا
 • جنس آویز
  طلا
 • طرح آویز
  گل
 • ویژگی‌های ظاهری
  قفل

مشاهده قیمت و خرید

دستبند اقلیمه کد DS194

 

دستبند اقلیمه

 

مشخصات

 • جنس
  استیل
 • نحوه بسته شدن زیورآلات
  ساده
 • طول تقریبی دستبند
  18 سانتی‌متر
 • ویژگی‌های ظاهری
  قفل
 • سایر توضیحات
  – قابلیت افزایش سایز زنجیر تا 3 سانتیمتر
 •  
  – طول پلاک آن 3 سانتیمتر
 •  
  – بسته بندی در جعبه کادویی مقوایی دردار

مشاهده قیمت و خرید

خرید کوله پشتی برای کادو به دختر 12 ساله

کوله پشتی دخترانه کد 163811

کوله پشتی دخترانه

 

مشخصات

 • جنس
  چرم مصنوعی
 • بند و دستگیره
  تک دسته

مشاهده قیمت و خرید

کوله پشتی دخترانه مدل فانتزی

کوله پشتی دخترانه مدل فانتزی

 

کوله پشتی اسپرت دخترانه رنگارنگ جنس این کوله از چرم مصنوعی می باشد که به راحتی کثیفی را جذب نمی کند همچنین دارای بندهای بلند بسیار محکم می باشد.

مشخصات

 • جنس
  چرم مصنوعی
 • بند و دستگیره
  بند دوشی , تک بند
 • نحوه بسته شدن کیف و کوله
  زیپ
 • ابعاد
  27x23x13 سانتی‌متر
 • وزن
  150 گرم

مشاهده قیمت و خرید

کوله پشتی دخترانه طرح سارا و اردک کد 3022

 

کوله پشتی دخترانه طرح سارا و اردک

 

مشخصات

 • جنس
  جیر
 • بند و دستگیره
  دو دسته
 • ابعاد
  12x28x37 سانتی‌متر

مشاهده قیمت و خرید

کوله پشتی دخترانه لاویسان مدل یاس متوسط کد 01

 

کوله پشتی دخترانه لاویسان

 

مشخصات

 • جنس
  برزنت
 • بند و دستگیره
  تک دسته
 • نحوه بسته شدن کیف و کوله
  زیپ
 • ابعاد
  29x15x35 سانتی‌متر
 • وزن
  250 گرم
 • توضیحات جنس
  جنس کوله برزنت میباشد با کیفیت بسیار عالی
 • جزئیات
  ظاهر کیف در طرح های سنتی و فانتزی میباشد
 • نگهداری
  قابل شستشو میباشد در دمای 30 درجه سانتی گراد

مشاهده قیمت و خرید

بالم لب الارو مدل Repair And Hydrate

بالم لب الارو مدل Repair And Hydrate

 

مرطوب نگه داشتن لب ها در فواصل زمانی در طول سال یکی از دغدغه های خانم هاست. بنابراین استفاده از بالم لب در این فواصل توصیه می شود.

بالم لب آلارو می تواند به خوبی از لب های شما در برابر سرما، ترک خوردن و پوسته پوسته شدن مراقبت کند. این محصول حاوی ویتامین E است که خاصیت ضد پیری دارد و از ایجاد چین و چروک روی لب های شما جلوگیری می کند.

علاوه بر این عصاره کره شی این محصول از لب های شما در برابر آفتاب سوختگی محافظت کرده و رطوبت را به خوبی حفظ می کند. نرم کننده آلارو خاصیت ترمیم کنندگی بالایی دارد و پوست های خشک و ترک خورده را درمان می کند.

ماندگاری طولانی دارد و لب های شما را برای مدت طولانی مرطوب نگه می دارد. این محصول حاوی موم با روغن سبوس برنج و موم مس غنی شده است که لب های شما را سالم و زیبا نگه می دارد.

در نهایت این بالم علاوه بر خواص ذکر شده از لب ها در برابر آسیب و آلودگی های محیطی نیز محافظت می کند.

مشاهده قیمت و خرید

خرید عروسک برای هدیه به دختر 12 ساله

دختر ها 100 سالشون هم بشه باز علاقه خاصی به عروسک دارند و نسبت به عروسک ها خیلی احساس دارند و به عبارتی هر چقدر گوگولی تر باشه بیشتر باهاش خوشحال می شوند. مخصوصا دخترهای 12 ساله که در سنین نوجوانی هستن خیلی بیشتر نسبت به دخترهای سن بالاتر خریدن عروسک باعث خوشحالی آنها می شود. در نتیجه اولین انتخاب شما میتونه یه عروسک گوگولی باشه که در ادامه لیست گوگولی ترین عروسک ها رو میاریم که میتونید تهیه کنید و دختر 12 ساله مورد نظرتون رو شاد کنید.

پک هدیه و ست هدیه عروسک خرسی مدل 07-love
عروسک طرح فیل بالشتی ارتفاع 60 سانتی متر
عروسک طرح خرس ارتفاع 70 سانتی متر

خرید گردنبند برای هدیه به دختر 12 ساله

زیور آالات جزء جدایی ناپذیر از دختر خانم ها هست و اصلا هیچ ارتباطی به سن و سال ندارد و در هر سن و سالی خانم های زیورآلات استقبال می کنند و هر فردی برای آنها گردنبند و یا دیگر زیور آلات را خریداری کنند انها را بی شک خوشحال خواهد کرد.
دختران 12 ساله نیز از این قانون مستثنا نیستند و اگر برایشان زیورآلات بخرید غرق در شادی خواهند شد.

یکی از بهترین زیورآلاتی که میتوانید تهیه کنید گردنبند است که هم یک هدیه زیبا و با ارزش خواهد بود و هم یادگاری ماندگار که همیشه با خود به همراه خواهد داشت و با نگاه کردن به آن یاد شما خواهد افتاد و این خیلی با ارزش است.

در ادامه محبوب ترین گردنبد های را معرفی خواهیم کرد.

گردنبند دخترانه طرح جغد
گردنبند دخترانه طرح گوزن
گردنبند طلا 24 عیار زنانه طرح گوی

خرید کوله پشتی برای کادو به دختر 12 ساله

اگر شما هم به دنبال هدیه ای کاربردی برای دختر مورد نظر خود هستید و همیشه به دنبال کادوهایی هستید که بتواند از آن استفاده کند و کاربردی باشد. کوله پشتی میتواند گزینه مناسبی باشد.

البته کوله پشتی هم یکی از گزینه های بود که در تحقیقی که انجام دادیم بسیار به چشم میخورد و دختران در این سنین به کوله پشتی های خاص که در میان دوستان خود به خاص بودن آن بتوانند پز بدهند علاقه خاصی نشان می دهند. بی شک یکی از بهترین گزینه برای کادو میتواند باشد.
چند مدل از طرح های خاص را در ادامه معرفی میکنیم.

کوله پشتی طرح bts کد kjk1 به همراه جامدادی و کلاسور
کوله پشتی ماین مدل mercova
کوله پشتی ساراسا طرح هولوگرامی

برای دختر 12 ساله باکس گل بخرید

جعبه های گل یکی از کادوهایی است که از یکسال پیش تا الان جزء هدایای پرطرفدار است و بسیار از آن استقبال شده است. دخترهای نوجوان علاقه دارند کادوهایی که دخترای جوان هدیه میگیرند را برای آنها خریداری کنید.

باکس گل یکی از آن دسته از هدایاست که بسیار آنها را خوشحال می کند و بدلیل اینکه دخترا بسیار احساسی هستند و گل نشانه احساس، عشق و دوست داشتن است بسیار آنها را خوشحال می کند و هچنین پک گل جزء کادوهای خاص بشمار می رود.
در ادامه بهترین باکس گل ها را معرفی میکنیم.

هدیه فوق العاده برای تولد دختر 12 ساله یعنی پاستیل

دختران نوجوان برای پاستیل جان می دهند. مطمئنن کسی برای دختر 12 ساله در روز تولد پاستیل نخواهد خرید و شما این فرصت را دارید که اینکار خاص و باحال را برایش انجام دهید و کادو برای او پاستیل هدیه دهید.

 شاید باورتان نشود ولی اگر فردی دیگری برای دختر 12 ساله آیفون 11 پرومکس و شما پاستیل بگیرید. از دریافت پاستیل بیشتر خوشحال خواهد شد. اگه باورتون نمیشه امتحان کنید. اگر این کادو خاص و عجیب رو میخواهید بگیرید ما در ادامه بهتریناشو بهتون معرفی میکنیم.

پاستیل نواری شکری با طعم میوه مارابو مقدار 900 گرم
پاستیل خرسی میوه ای مخلوط آیدین مقدار 1کیلوگرم
پاستیل پیچشی شکری میوه ای ترش مارابو - 900 گرم

خرید کادو برای تولد دختر 12 ساله دوربین چاپ سریع

دخترا عاشق عکاسی هستند مخصوصا در سنین نوجوانی و با وجود شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام عکاسی را برای آنها بیشتر لذت بخش می کند. و یه دوربین خاص نیاز دارند که با دوربین های دیگه متفاوت بشه و اون چیزی نیس جز دوربین چاپ سریع که بلافاصله بعد از عکس گرفتن آن را چاپ میکنند.

 شما با خرید این دوربین هم او را خوشحال خواهید کرد و هم با همان دوربین شب به یاد ماندنی تولد را ثبت خواهید کرد تا سال ها به یادگار بمونه و هر وقت حرف از عکس های آن روز شد. سخن از دوربینی خواهد شد که شما برای او گرفته بودید.

با یک تیر چند نشان می زنید هم او را خوشحال خواهید کرد هم هدیه کاربردی برای او خواهد بود و هم همیشه هدیه شما در یادها باقی خواهد ماند.

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Mini 9
دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم مدل Instax Minion
دوربین عکاسی چاپ سریع پولاروید مدل OneStep2

پک لاک برای تولد دختر 12 ساله یادتون نرههههه

امکان نداره دختری را پیدا کنید که به لاک علاقه ای نداشته باشد. دخترا در هر سنی عاشق لاک های رنگی رنگی هستن و وقتی شما یه پک لاک رنگی رنگی به آنها هدیه دهید انگاری دنیا را به او داده اید.

اصلا در خرید لاک بعنوان کادو برای تولد دختر 12 ساله شک نکنید. دختران چون در سنین نوجوونی به تازگی آرایش کردن رو یاد می گیرند بسیار برایشان جذاب است که از انواع لوازم آرایشی استفاده کنند و لاک یکی از مهمترین آنهاست. در ادامه بهترین پک های لاک را معرفی میکنیم.

لاک ناخن گلدن رز بسته 5 عددی
لاک ناخن گلدن رز مجموعه 6 عددی
لاک ناخن الونسو مجموعه 12 عددی

پالت رژ لب هدیه ای که دختر 12 ساله عاشق آن خواهد شد

همانطور که در بالا اشاره کردیم لوازم آرایشی جزء بهترین هدیه ها برای تولد دختر 12 ساله نوجوان هست. پالت رژ لب میتونه گزینه خیلی مناسبی برای هدیه باشه زیرا هم کاربردی است و هم دخترا عاشق آن هستند. در خرید آن برای کادو تولد دختر 12 ساله شک نکنید.
در ادامه بهترین پالت های رژ لب را معرفی میکنیم.

پالت رژ لب نیو فیس مدل B

کلام آخر

دوستان عزیز خیلی ممنونیم که تا اینجای مقاله با ما همراه بودید ما در این مقاله سعی کردیم با تحقیق که انجام دادیم بهترین کادو تولد برای دختر 12 ساله را معرفی کنیم. امیدواریم که براتون مفید بوده باشه و تونسته باشین استفاده لازم را ببرید.
ممنون میشم اگر شما هم تجربه از هدیه داده به دختر 12 ساله دارید را که باعث شده خوشحال شوند را زیر همین مقاله برایمان بنویسید و با ما و مخاطبای دیگه به اشتراک بگذارید تا به لیست اضافه کنیم.

16 پاسخ

 1. من برای دوستم که ۱۳ سالش هست یک کادو قشنگ میخام ولی هیچی ازش نمی‌دونم فقط می‌دونم به نجوم و ستاره شناسی خیلی علاقه داره چی براش بخرم

 2. دوست من اصلا یه ادم هست که زود شاد میشه وبیشتر اوقات ناراحت و به ژانر های علمی تخیلی خیلی علاقه داره به نظرتون چیکار کنم که هم یک کادویی بگیرم که برای دوست ام که ۱۲ سالش هست وهمچین شرایطی داره بگیرم

  1. سلام پیشنهاد ما برای شما خرید گردنبند هست که اکثر دخترا به زیورآلات علاقه دارند و هم یک یادگاری به یادماندی برای دوستتون خواهد بود که همیشه همراهشه

 3. من یه دختر ۱۲ساله هستم و به نجوم علاقه دارم
  و میخوام یه چیزی که به نجوم ربط داشته باشه و قیمت مناسبی داشته باشه بخرم به نظرتون چی مناسبه؟

  1. من‌دخترم‌۱۲‌سالشه‌که‌به‌‌‌وسایل‌کیوت‌علاقه‌داره‌تولود‌قبلیش‌‌گردنبند‌۳۵‌عیار‌خریدم‌زیور‌الات‌همچی‌داره

 4. سلام خسته نباشید دوست من تولدشه ۱۲ سالشه به نجوم و نقاشی و چیزهای کیوت خیلییییی علاقه داره بنظرتون چی براش بخرم

   1. سلام خسته نباشید دوستم ۱۱ سالشه میخوام هدیه مناسب سنش باشه
    دوستم BTS رو خیلی دوست داره چه پیشنهادی میدید

    1. اگه آرمیه براش ماگ و کیف رودوشی یا فوتو کارت بی تی اس رو بگیر ، حتی جا کلیدی
     طرح bt21 خوشحالش میکنه

 5. سلام.
  میخواستم برای تولد دختر یکی از دوستانم کادو بگیرم.
  راستش قبلا درباره بعضی از موارد بالا فکر کرده بودم.اما این دختر واقعا تو دنیای بزرگتر از سنش زندگی میکنه.فکر کنم اگه براش عروسک یا پاستیل بگیرم،بهش بر بخوره.حداقل جلو من همیشه مثل یه خانم باوقار رفتار کرده.
  البته تلسکوپ،دوربین یا کتاب موارد خوبی هستن.اما دنبال یه انتخاب خاص بودم.

  1. سلام بله گزینه هایی که گفتید خوب بود ولی هر دختری چه بزرگ چه کوچیک عروسک خوشحالشون میکنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *